Kas meie lihttööliste palgad ja töötingimused võimaldavad neil olla õnnelik ja teha kvaliteetset tööd? Kohati tundub, et töötasusid hoitakse nii madalal selleks, et inimesed oleksid sunnitud töötama mitmel ametikohal – muidu lihtsalt ei jätkuks töötajaid. See on inimeste lihtlabane ärakasutamine.

Paljud töötajad ei oska enda eest seista ning satuvad olukorda, kus igapäevaelu ilmestavad hirm ja stress. See aga mõjutab omakorda meie kõigi elu, sest sellised inimesed taasloovad enda ümber õnnetust.

Eestis on ületöötamist alati takka kiidetud. Praegugi saavad kiita need, kes väikese raha eest palju töötavad. Vahel antakse neile tänukirju või kutsutakse kord aastas toimuvale tänuüritusele. See aga ei kompenseeri inimlikku töötasu.

Ettevõtjatel peab olema vastutus ühiskonna ees ja nad ei peaks soodustama ületöötamist ega ka töötamist sandikopikate eest. Iga palgatõus, ka väike, on edasiminek.