Sarnaselt Eestile kehtib ka Läti asulates piirkiirus 50km/h. Küll aga ei lasknud tõenäoliselt Eesti päritolu juht end sellest ega kaasliiklejatest häirida, rääkimata kehtestatud piirkiirusest.

Hea lugeja, avalda arvamust, kas tegu oli läbimõtlemata ja ohtlike manöövritega? vihje@delfi.ee