2016. aasta teisel ja 2017. aasta esimesel poolaastal läks ajateenistusse 31 naissoost isikut, kellest 25 määrati sõjaaja ametikohale, kirjutab Õhtuleht.

Kui teenistusest vabastati enne tähtaega seitse naissoost ajateenijat omal soovil, siis üks ajateenija, kes määrati sõjaaja ametikohale, vabastati teenistusest raske perekondliku olukorra tõttu, selgub kaitseväekohustuse täitmise aruandest.

Ajateenistusse astunud naissoost isikul on õigus loobuda ajateenistusest 90 päeva jooksul.

Tervisliku seisundi tõttu vabastati [mullu] teenistusest 603 ajateenijat, mis teeb 17,9% ajateenistusse asunutest.