Soome päästeteenistuse peadirektori Esko Koskineni sõnul on Eesti ja Soome vaheline koostöö olnud aktiivne ja hästi toimiv. „Kuno Tammearu on arendanud ning süvendanud Eesti ja Soome vahelist koostööd päästealal ning viinud selle inimesele lähemale,“ sõnas Koskinen.

„Mul on suur rõõm ja au saada sellise tunnustuse osaliseks. See ei ole ainult tunnustus mulle vaid kogu Eesti päästevaldkonnale,“ ütles Tammearu. Ta tänas Soome päästeteenistust meeldiva ja pikaajalise koostöö eest, tuues välja, et Eesti päästeameti jaoks on koostöö partneritega, kellega koos ühiskonna ohutuskultuuri arendatakse, väga oluline. „See teenetemärk on tunnustus sellest, et me arendame jõudsalt oma ühiskonnas ohtusukultuuri ja liigume samm-sammult oma visiooni suunas, jõudmaks aastaks 2025 Põhjamaadega sarnasele turvalisusetasemele,“ lisas Tammearu.

Ühtekokku on Soome alates 1944. aastast välja andnud 239 päästeala teeneteristi. Teeneteristiga tunnustatakse inimesi väljapaistva tegutsemise eest päästetöödel või tulemusliku teenistuse eest päästealal. Teeneterist omistatakse samuti inimesele, kes on oma ekspertteadmistega või muul viisil päästeala arengule kaasa aidanud.

Soome päästeala teeneterist