Tallinna linnaplaneerimise ametile on esitatud Krulli tehase kvartali detailplaneeringu algatamise taotlus, ütles linnavalitsuse pressiesindaja Toomas Pirn Delfile. Algatamisettepaneku tegija on Aktsiaselts Krulli Kvartal, mille esindaja on Kaido Saveljev.
Planeering hõlmab kinnistuid aadrssiga Kopli tänav 68, 70, 70a ja 70b; Volta tänav 1, 1b, 1c, 1d ja 1e.

"Tallinna linnaplaneerimise amet on detailplaneeringu algatamisettepaneku läbi vaadanud, otsustanud detailplaneeringu algatada ning määranud tingimused detailplaneeringu koostamiseks, kuid detailplaneering on seni algatamata," ütles Pirn.

Seatud tingimuste kohaselt tuleb korraldada planeeringulahenduse saamiseks enne detailplaneeringu vastuvõtmist koostöös Tallinna linnaplaneerimise ametiga avalik arhitektuurivõistlus.

"Alale saab planeerida maksimaalselt 22 meetri kõrgused hooned ning tagada tuleb uushoonestuse tasakaalustatud üleminek miljööväärtuslikule hoonestusele," ütles Pirn. Volta tänava äärne hoonestus tuleb kavandada liigendatuna ning miljööala hoonestuslaadi arvestavalt. Alale tuleb kavandada ka üks vähemalt kuue rühmaga 120-kohaline lasteaed, Vabriku tänava allee tuleb siduda planeeritava lineaarpargiga ning keskne lineaarpark kavandada avalikult kasutatavaks.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on moodustada tootmismaa sihtotstarbega kruntidest ja reformimata riigimaast kokku vähemalt 12 äri- ja elamumaa, ühiskondlike ehitiste maa, üldkasutatava maa ja transpordimaa sihtotstarbega krunti ning määrata ehitusõigus piirkonda sobiva kõrgusega elu- ja ärihoonete, sealhulgas ostukeskuse ehitamiseks ning muinsuskaitsealuse Krulli hoonetekompleksi ümberehitamiseks ja laiendamiseks.

Praeguseks on üks kinnistute omanikest, AS Fleming teatanud, et ei soovi detailplaneeringus osaleda, seega osa alast jääb detailplaneeringust välja. "Planeerija on avaldanud soovi lisatingimusi arutada, kokkusaamine on kavas 29. märtsil," sõnas Pirn.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid