Pauluse vabastamise poolt oli lisaks kaitsjatele ka riigiprokuratuur, kuid Viru vangla vaidles vabastamisele vastu. „Seda muu hulgas põhjusel, et Assar Paulus keeldub vanglas majandustöödel töötamast ja oli selle eest distsiplinaarkorras karistatud,” selgitas kohtu pressiesindaja.

Delfi andmetel nõuab vangla kuritegeliku ühenduse liidrilt, et ta asuks tööle koristajana - peseks vangla põrandaid ja kasiks valvurite ja teiste vangide järelt, kuid Pauluse jaoks on selline nõue ülimalt alandav. Seetõttu on Paulus väga palju pidanud kartsas istuma. Seaduse järgi saab vangla kinnipeetava kartsa saata kuni üheks kuuks korraga, kuid tegelikkuses võib vang kartsas istuda väga palju kauem, sest ühe karistuse lõppedes saab kohe mõista uue.

Koristustööle määramise ja distsiplinaarkaristused on Paulus halduskohtus vaidlustanud, kuid kohus pole veel lahendit teinud.
Kohus tuvastas rida positiivseid asjaolusid Assar Pauluse käitumises vangistuse kandmise ajal, kuid leidis, et Assar Pauluse vangistusest tingimisi ennetähtaegne vabastamine elektroonilise valvega ei ole siiski põhjendatud, teatas kohus.

„Ennetähtaegse vabastamise võimalus on tagatud kõigile, olenemata karistuse raskusest. Kuid kuriteod, mille eest Assar Paulus praegu karistust kannab, on niivõrd rasked, et (vähemalt praegu) ei saa Assar Paulust karistuse kandmisest tingimisi ennetähtaega vabastada,” selgitas kohtu pressiesindaja. „Narkokuriteod ja nendele ükskõik millises vormis kaasaaitamine nagu ka organiseeritud kuritegevus ei tohi olla mingil määral tolereeritavad ning antud juhul, kui Assar Paulus oli niivõrd võimeka, organiseeritud ja kuritegelikult aktiivse kuritegeliku ühenduse juhiks, kes on rahastanud ka teise kuritegeliku ühenduse liikmete poolt suures koguses narkootiliste ainete ebaseaduslikku käitlemist, ei ole tema ennetähtaegne karistusest vabastamine (vähemalt praegu, kui ära kantud on vaid pool mõistetud karistusest) õigustatud."

Meediat Pauluse istungile ei lubatud, sest kohus kuulutas omal algatusel kohtuistungi täielikult kinniseks delikaatsete isikuandmete ja süüdimõistetu eraelu kaitseks.

Harju Maakohus tunnistas Assar Pauluse (54) 2016. aastal süüdi kuritegeliku ühenduse organiseerimises, ühendusega korduvas väljapressimises, dokumendi, pitsati ja plangi võltsimises ning kasutamises. Paulusele mõisteti seitsmeaastane vangistus, mida arvestatakse alates tema kahtlustatavana kinnipidamisest, so alates 14. aprillist 2014.

Paulusega koos kohtu all olnud Taago Voolu (27), Jaanus Kivimaa (40), Ats Pärnaste (40), Rünno Kristjuhani (50) tunnistas kohus süüdi kuritegelikku ühendusse kuulumises ja ühendusega korduvas väljapressimises; Gennadi Starodubtsevi (45) ja German Svetšnikovi (44) kuritegelikku ühendusse kuulumises ja tulirelva, selle olulise osa ja laskemoona ebaseaduslikus käitlemises; Ragnar Toomi (40) dokumendi, pitsati ja plangi võltsimises; Sivart Saarmanni (41), Erik Meieri (45), Virgo Raudsepa (43), OÜ Barbarossa Investi ja Capital Inkasso OÜ kuritegelikku ühendusse kuulumises.

Süüdistuse kohaselt juhtis Assar Paulus (52) alates 2006. aasta algusest püsiva ülesannete jaotusega kuritegelikku ühendust, mille tegevus oli suunatud varalise kasu saamise eesmärgil nii narkokuritegude ja väljapressimiste kui ka majandusalaste ning isikuvastaste kuritegude toimepanemisele.

Süüdistuse kohaselt andis Paulus vastavalt väljakujunenud käsuliinile kuritegeliku ühenduse liikmetele erinevaid korraldusi, ülesandeid ja käitumisjuhiseid kuritegude organiseerimise, toimepanemise ja selle tulemusena saadud varalise kasu jaotamise kohta.

Kuritegelikus ühenduses kehtis mitmetasandiline juhtimine ja kuritegeliku ühenduse allstruktuurid jagunesid vastavalt territoriaalsele jaotusele ning süüdistuse kohaselt kasutas Paulus oma tegevuse näiliselt legaalsena hoidmiseks ka ettevõtteid.