Madise sõnul soovis riigikogu jae- ja hulgimüüjate seotuse keelu ning proviisori enamusosaluse nõudega toetada konkurentsi, proviisorite ärilist sõltumatust ja nende kutsealast vastutust apteegiteenuse kvaliteedi eest. "Kas apteegituru ümberkorralduse tulemusel saavutatakse seatud eesmärgid, on praegu võimatu ette öelda," nentis Madise. "Selge on see, et riigil tuleb kindlustada uutest reeglitest kinnipidamine, muu hulgas välistada hulgimüüjate varjatud osalus ja sisuline mõju proviisorapteekides. Kõik turuosalised peavad saama tegutseda ausalt," toonitas Madise.

Õiguskantsleri hinnangul on aastatel 2014 ja 2015 otsustatud apteegireformiga kohanemiseks on antud piisavalt aega ja proviisorapteekidele on uute reeglite järgi juba tegevuslubasid välja antud.

"Äriühingu osaluse omandamiseks ja võõrandamiseks vajalikud normid on Eesti õiguskorras olemas, seega ei saa ka rakendussätete puudumist põhiseadusevastaseks pidada. Sageli selleteemalistes väitlustes kõlanud sundvõõrandamine ei ole apteegireformi läbiviimiseks vajalik
ega ette nähtud," ütles Madise.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid