May sõnul vastas Venemaa täieliku põlgusega ega andnud mingeid seletusi selle kohta, miks neil on deklareerimata keemiarelvaprogramm rahvusvahelise õiguse vastaselt.

Briti valitsus on järeldanud, et Venemaa valitsus on vastutav ja tegemist oli seadusevastase riikliku jõu kasutamisega.

Suurbritannia vastumeetmed:'

- 23 Vene diplomaati saadetakse riigist välja. Nad on kindlaks tehtud kindlaks tehtud kui deklareerimata luureohvitserid. Tegemist on viimase 30 aasta suurima väljasaatmisega. Diplomaatidel on lahkumiseks nädal aega.

- Valitsus koostab seadusandluse Ühendkuningriigi kaitsmiseks vaenuliku riikliku tegevuse vastu.

- Valitsus kaalub uut spionaaživastast seadust.

- Valitsus lisab Magnitski-tüüpi parandused sanktsioonide eelnõusse.

- Valitsus tugevdab Suurbritanniasse saabuvate venemaalaste kontrolli.

- Kõrgetasemelised kontaktid Venemaaga peatatakse. Venemaa välisministri Sergei Lavrovi visiit Suurbritanniasse on tühistatud. Ministrid ja teised kõrgetasemelised isikud ei sõida jalgpalli MM-ile Venemaale.

May sõnul võetakse tarvitusele ka teisi meetmeid, mida ei avalikustata.

May ütles, et Ühendkuningriik soovib paremaid suhteid Venemaaga ja on traagiline, et Venemaa president Vladimir Putin on nii käitunud.

May avaldus:

„Hr spiiker, oli õige pakkuda Venemaale võimalust anda selgitus. Aga nende vastus on demonstreerinud täielikku üleolekut nende sündmuste tõsiduse suhtes.

Nad ei ole andnud mingit usutavat seletust, mis võiks viidata sellele, et nad kaotasid kontrolli oma närvimürgi üle.

Ei mingit seletust selle kohta, kuidas seda ainet saadi kasutada Ühendkuningriigis; ei mingit seletust selle kohta, miks on Venemaal deklareerimata keemiarelvaprogramm rahvusvahelise õiguse vastaselt.

Selle asemel on nad käsitlenud sõjalise närvimürgi kasutamist Euroopas sarkasmi, üleoleku ja põlgusega.

Niisiis, hr spiiker, ei ole muud järeldust, kui et Vene riik oli süüdi hr Skripali ja tema tütre mõrvakatses ning Briti kodanike, sealhulgas detektiivseersant Nick Bailey, elude ohustamises Salisburys.

See kujutab endast ebaseaduslikku jõu kasutamist Vene riigi poolt Ühendkuningriigi vastu.

Ja nagu ma ütlesin esmaspäeval, on see aset leidnud Vene riikliku agressiooni kogu Euroopas ja kaugemalgi hästi välja kujunenud mustri taustal.

Sellele tuleb seetõttu vastata täieliku ja jõulise vastusega – enamaga kui need teod, mida me oleme juba teinud pärast hr Litvinenko mõrva, et seista vastu sellele Vene agressiooni mustrile mujal.

Täna hommikul juhatasin ma rahvusliku julgeoleku nõukogu järjekordset istungit, kus me otsustasime

...... (alustada) viivitamatut tegevust Vene spionaaživõrgustiku lammutamiseks Ühendkuningriigis

...... teha kiiresti tööd, et arendada välja uued volitused, et astuda vastu vaenuliku riikliku tegevuse kõigile vormidele ning tagada, et need, kes püüavad sellist tegevust toime panna, ei saaks Ühendkuningriiki siseneda

...... ja (astuda) täiendavaid samme, et peatada kõik plaanitud kõrgetasemelised kontaktid Ühendkuningriigi ja Vene Föderatsiooni vahel.

Hr spiiker, koda mäletab, et pärast hr Litvinenko mõrva saatis Ühendkuningriik välja neli diplomaati.

Viini konventsiooni järgi saadab Ühendkuningriik nüüd välja 23 Vene diplomaati, kes on tuvastatud deklareerimata luureametnikena.

Neil on lahkumiseks vaid üks nädal.

See on suurim ühekordne väljasaatmine enam kui 30 aasta jooksul ja see peegeldab fakti, et see ei ole esimene kord, kui Vene riik on tegutsenud meie maa vastu.

Nende väljasaatmiste kaudu kahandame me fundamentaalselt Vene luure võimekust Ühendkuningriigis aastateks. Ja kui nad püüavad seda uuesti üles ehitada, takistame me neil selle tegemist.

Teiseks arendame me kiiresti välja ettepanekud uuteks seadusandlikeks volitusteks meie kaitse tugevdamiseks vaenuliku riikliku tegevuse kõigi vormide vastu.

See sisaldab suunatud volituste lisamist vaenulikus riiklikus tegevuses kahtlustatavate kinnipidamiseks Ühendkuningriigi piiril. Need volitused on praegu lubatud ainult terrorismis kahtustatute suhtes.

Ja ma olen palunud siseministril kaaluda, kas on olemas vajadus uute spionaaživastaste volituste jaoks, et võidelda välisagentide vaenuliku tegevuse kogu spektri vastu meie maal.

Hr spiiker, nagu ma ütlesin esmaspäeval, toome me lauale ka valitsuse parandused sanktsioonide eelnõule, et tugevdada meie volitusi kehtestada sanktsioone vastuseks inimõiguste rikkumisele.

Nii tehes mängime me oma osa rahvusvahelistes jõupingutustes nende karistamiseks, kes on vastutavad selliste rikkumiste eest, mille all kannatas Sergei Magnitski.

Ja ma loodan, nagu kõigi meetmete puhul, mida ma täna esitlen, et see pälvib parteiülese toetuse.

Hr spiiker, me kasutame täielikult ära ka olemasolevad volitused, et suurendada meie jõupingutusi nende Ühendkuningriiki reisijate jälgimiseks ja ülesleidmiseks, kes võivad olla seotud tegevusega, mis ähvardab Ühendkuningriigi ja meie liitlaste julgeolekut.

Niisiis tugevdame me eralendude, tolli- ja kaubavedude kontrolli. Me külmutame Vene riigi varad, kus iganes meil on tõendeid, et neid võib kasutada Ühendkuningriigi kodanike ja elanike elu ja vara ähvardamiseks.

Ja rahvusliku kuritegevuse agentuuri juhtimisel jätkame me Ühendkuningriigi õiguskaitseorganite kõigi võimekuste kasutamist tõsiste kurjategijate ja korrumpeerunud eliidi vastu. Neile inimestele ega nende rahale ei ole meie maal kohta.

Nagu ma ütlesin esmaspäeval, meil on olnud Venemaale väga lihtne lähenemine: suhtle, aga vaata ette.

Ja ma usun jätkuvalt, et ei ole meie rahvuslikes huvides katkestada kogu dialoogi Ühendkuningriigi ja Vene Föderatsiooni vahel.

Aga pärast seda jahmatavat tegu meie maa vastu, ei saa need suhted olla samad.

Niisiis peatame me kõik plaanitud kõrgetasemelised kahepoolsed kontaktid Ühendkuningriigi ja Vene Föderatsiooni vahel.

See sisaldab välisminister Sergei Lavrovile esitatud kutse tagasivõtmist vastuvisiidiks Ühendkuningriiki...... ja kinnitamist, et ministrid või kuningliku perekonna liikmed ei osale sel suvel jalgpalli MM-il Venemaal.

Lõpuks, hr spiiker, me kasutame laia valikut tööriistu kogu meie rahvusliku julgeoleku aparaadi laiuses, et seista vastu vaenuliku riikliku tegevuse ohtudele.

Kuigi ma olen esitlenud mõningaid neist meetmetest täna, mõistavad kõigi poolte liikmed, et on mõningaid, mida ei saa avalikult jagada rahvusliku julgeoleku kaalutlustel.

Ja loomulikult on teisi meetmeid, mille kasutamiseks me alati valmis oleme, kui seisame silmitsi Venemaa edasiste provokatsioonidega.

Meil ei ole erimeelsusi Venemaa rahvaga, kes on saatnud korda nii palju suuri saavutusi kogu oma ajaloos.

Paljud meist vaatasid nõukogude järgsele Venemaale lootusega. Me tahtsime paremaid suhteid ja on traagiline, et president Putin on valinud sellisel viisil käitumise.

Aga me ei tolereeri ähvardusi Briti inimeste eludele ja teistele Briti pinnal Venemaa valitsuse poolt. Me ei tolereeri ka Venemaa rahvusvaheliste kohustuste sellist jultunud rikkumist.

Viimase 24 tunni jooksul olen ma rääkinud president Trumpi, kantsler Merkeli ja president Macroniga.

Me oleme kokku leppinud lähedases koostöös sellele barbaarsele teole vastamisel ja oma jõupingutuste koordineerimises, et seista rahvusvahelisel korral põhinevate reeglite eest, mida Venemaa püüab õõnestada.

Ma räägin lähipäevil ka teiste liitlaste ja partneritega.

Ja ma tervitan tugevaid toetusavaldusi NATO-lt ja partneritelt kogu Euroopa Liidust ja kaugemalt.

Täna hiljem toimuvad New Yorgis ÜRO julgeolekunõukogus avatud konsultatsioonid, kus me nõuame tugevamat rahvusvahelist vastust.

Me oleme ka teavitanud keemiarelvade keelustamise organisatsiooni selle närvimürgi kasutamise kohta Venemaa poolt. Ja me teeme koos politseiga tööd, et võimaldada OPCW-l meie analüüsi sõltumatult kinnitada.

Hr spiiker, see ei olnud Salisburys mitte ainult mõrvakatse ja mitte ainult Ühendkuningriigi vastane tegu.

Ja see on solvang reeglitel põhinevale süsteemile, millest meie ja meie rahvusvahelised partnerid sõltuvad.

Me töötame koos oma liitlaste ja partneritega, et seista vastu sellisele tegevusele, kus iganes nad ohustavad meie julgeolekut, kodus ja välismaal.”

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid