39-aastane Tarmo-Toomas Vähi on elus kolm korda vanglakaristust kandnud, kuid viimased paar kuud on ta taas vabaduses. Detsembri lõpus sai tal kantud ligi nelja-aastane karistus järjekordse lastevastase seksuaalkuriteo eest. Vähile meeldivad alla 14-aastased poisid ja teda on karistatud nii lapseealisega suguühtes olemise kui lapseealisega sugulise kire rahuldamise eest, aga ka laste seksuaalse ahvatlemise ja lapsporno valmistamise eest. Karistused pole seni mehe meelt muutnud ja uusi seksuaalkuritegusid on Vähi ette võtnud peagi pärast vanglast vabanemist.

Kui Vähi veel vangis istus, oli ta klassikaline näide aktiivsest ja igavlevast kinnipeetavast, kes halduskohtuid pidevalt kaebustega pommitab. Nagu Riigikohus on välja toonud, moodustab vangide kaebuste arutamine juba aastaid enam kui kolmandiku halduskohtute tööst, ja nii andis ka Vähi selleks kenakese panuse. Kohtulahendite andmebaasi järgi on kohtud Vähi nõudeid riigi vastu lahendanud viimastel aastatel paarkümmend korda.

Täna tegi Tartu halduskohus tema suhtes järjekordse otsuse. Nimelt kaebas Vähi kohtule, et möödunud suvel pidi ta kinnipeetavana kandma vanglas õppepraktika ajal kartserivormi t-särki, mis erinevalt vanglate tavapärasest pruunist vormist on oranži värvi. Vähi leidis, et oranži särgi kandmine alandas teda ja riivas tema eneseväärikust. Sobivaks kahjuhüvitiseks pidas Vähi seekord 500 eurot.

Oranži riietust pidi Vähi kandma seetõttu, et mitmesuguste vanglarežiimi rikkumiste eest oli ta kartserisse määratud, kuid vangla võimaldas tal siiski kahel päeval natuke õppetööl osaleda. Tartu halduskohus nentis tänases otsuses, et Vähil ei ole alust nõuda riigilt kahju hüvitamist.

Üks humoorikamaid kaebusi, mille Vähi on varasematel aastatel kohtusse saatnud, puudutab kantud jalanõusid.

„2015. aastal laekus Tartu Halduskohtu Tartu kohtumajja Tarmo-Toomas Vähi kaebus Tartu Vangla vastu kaebajale tekitatud varalise kahju hüvitamiseks summas 199 eurot 99 senti. Kaebuse kohaselt tekkis kaebajal kahju seetõttu, et talle anti infot, mille kohaselt tuleb vanglalt uute spordijalatsite saamiseks eelnevalt vanad ära visata, kuid hiljem selgus, et uusi spordijalatseid ta siiski ei saa,” seisab ühes kohtuotsuses.

Vangla nentis tookord kohtus, et Vähile tema „katkiste, parandamiskõlbmatute ja haisvate spordijalanõude hüvitamine viiks ilmselgelt tema alusetu rikastumiseni, mis ei ole aga kahju hüvitamise eesmärk.” Kohus nõustus.