Klaas viitab Tartu linnavolikogu üleeilsele deklaratsioonile, mis rõhutab, et tehas ei oleks loodusele ohutu. "Puidurafineerimistehase rajamine töötab vastu veemajanduskavas püstitatud eesmärkide saavutamisele ja on meie hinnangul käsitletav keskkonnaohuna," on dokumendis kirjas. Klaasi sõnul tugineb hinnang Tartu ülikooli loodusgeograafia ja maastikuökoloogia professori Ülo Mandri ja arendusprorektori keemiatehnika doktori Erik Puura uuringutele, mis annavad tehase ehitamisele ebasoodsa hinnagu.

Samuti on Klaasi sõnul eriplaneeringute protseduuris ette nähtud, et uuringud peab rahastama tehase ehitaja. Tema arvates muudaks see aga uuringu tulemused ebausaldusväärseks. Klaas märgib ära ka Tartu volikogu seisukoha, et tehase ehitusega seoses ei ole riik toimunud läbipaistvalt ega kaasavalt.

Lisaks toob Klaas välja volikogu seisukoha, mille väidetakse, et eriplaneeringu algatamie ei ole planeerimisseadusega kooskõlas ja rikub põhiseadusest tulenevat kohaliku omavalitsuse autonoomiat. Küsimusele, kas Tartu linn võib riigi vastu kohtusse minna vastas Klaas, et ka see variant võib kõne alla tulla. "Ei saa välistada, aga kõik järgnevad sammud me otsustame pärast seda, kui valitsus on oma seisukoha välja öelnud," ütles ta Delfile.

Ka ilmus täna ajakirjanduses teateid selle kohta, et Urmas Klaas on inglisekeelses meedias hoopis avaldanud toetust puidu väärindamisele Tartus. Sellele vastas Klaas, et tema väljaütlemiste ja praeguse seisukoha vahel vastuolusid ei ole. "Olen jätkuvalt arvamusel, et puidu väärindamine on vajalik ettevõtmine," ütles "Puitu väärindavaid tehaseid on Tartus juba praegu palju ja küllap neid tuleb ka juurde ning linn aitab sellele kaasa. Kavandatava tselluloositehase puhul on probleemiks see, et seda kavandatakse riigi eriplaneeringuga, mis sõidab üle kohaliku omavalitsuse autonoomiast ja ei jäta meile sõnaõigust," selgitas ta.