„Mis puudutab küsimust, mille te esitasite, siis me ei ole kuulnud ühtki fakti, me ainult vaatame televisioonist reportaaže, kus teie kolleegid räägivad tõsiste nägudega paatosega, et kui see on Venemaa, siis tuleb vastus selline, mis Venemaale igavesti meelde jääb. See ei ole tõsine, see on puhtakujuline propaganda ja hüsteeria õhutamine,” ütles Lavrov Interfaxi vahendusel.

„Sellised küsimused, kas on huvitatus meie koostöö vastu juurdlusega, kas on tõesti vaja abi Venemaa poolt, siis me oleme valmis sellist võimalust uurima, kui meil on vastavaid andmeid,” lisas Lavrov.

Lavrov märkis, et abipalve jaoks ei tule mitte joosta paljasõnaliste süüdistustega televisooni, vaid pöörduda professionaalselt omasolevaid kanaleid pidi õiguskaitseorganite poole.

Lavrov nimetas ka kohatuteks paralleelide tõmbamist Skripali ja Aleksandr Litvinenko mürgitamise vahel. „Ma vaatan televisiooni, sellest ei pääse kuhugi, aga siin juba tõmmatakse paralleele Litvinenko surmaga samuti Ühendkuningriigis. Ma tahan meelde tuletada, et Litvinenko hukkumist, mis aeti samuti Vene Föderatsiooni kaela, ei ole lõpuni uuritud.”

„Me pakkusime oma teeneid, pakkusime koostööd, aga Briti õigusemõistmine seadis ennast sellest kõrgemale ja talle osutus piisavaks langetada lihtsalt paljasõnaline otsus, mis pole kaugeltki ammendav,” lausus Lavrov. „Paljud faktid, mis on selle tragöödiaga seotud, lükati kuhugi vaiba alla.”