Peaminister tuletas meelde, et Eesti valitsus on eesti rahva ajaloolisest kogemusest lähtudes korduvalt ja avalikult hukka mõistnud natsismi, kommunismi ja kõik teised totalitaarsed ideoloogiad ning režiimid, teatas valitsuse esindaja.

Arutelu erinevatel aegadel avaldatud süüdistuste üle, et Eesti ühiskonnas esineb juudivastasuse ilminguid, oli üks teemasid kohtumisel, kus Laud tutvustas Eesti juudi kogukonna ajalugu ja tegevust.

Pikemalt oli kõne all juudi kogukondade tegevus maailmas ja Eesti juudi kogukonna sidemed ja roll maailma juudi kogukondadega suhtlemisel.

Laud ja Parts arutasid Eesti ajaloo keerdkäike ning leidsid ühiselt, et väga palju on vaja veel koos tutvustada ja selgitada Eesti lähiminevikku.

Partsi kinnitusel on valitsus jätkuvalt huvitatud sellest, et ajaloolased uuriksid ja tutvustaksid järjepidevalt Eesti lähiajalugu. Hea näitena senisest tegevusest tõi peaminister esile Max Jakobsoni juhitud rahvusvahelisi inimsusevastaseid kuritegusid uuriva komisjoni töö.

Valitsusjuht avaldas lootust, et ajaloo selline uurimine võimaldab anda laiapõhjalise, neutraalse ja emotsioonideta hinnangu ka nende inimeste tegevusele, kes 1944. aasta kaoses üritasid taastada Eesti vabariiki.