"Luunja vald pole ametlikku seisukohta hetkel veel võtnud. Kaalume teema käsitlemist järgmisel volikogu istungil märtsi lõpus," ütles Anderson Delfile.

"Tartu linnaga oleme solidaarsed selles mõttes, et selle projektiga seonduvalt on palju ebaselget, mistõttu planeeringu algatamine tundub ennatlik," nentis Anderson. "Taolised hiigelsuured, võimalike negatiivsete mõjudega projektid eeldavad suuremat eeltööd avalikkusega," lisas ta.

"Kuna konflikt on tekkinud, siis peab riik nüüd selge seisukoha võtma. Pole tarvis oodata, kuni eskaleerub väga ulatuslik vastasseis, emotsioonide kuhjumisel on võimatu adekvaatset lahenduseni jõuda," rääkis vallavanem.

"Tegelikult peab selguma planeeringu käigus, kas üldse on võimalik taolist tehast siia piirkonda rajada. Käivitatud on riigi eriplaneeringu koostamine, kuid viimast tuleks rakendada üksnes suure riiklikult või rahvusvaheliselt olulise objekti korral," sõnas Anderson. "Objektide loetelu on seaduses toodud, sealhulgas riigimaantee, raudtee, lennujaam, elektrijaam ja muu. Tootmisettevõtted sinna hulka ei kuulu," rõhutas ta. "Seega on vaja hinnata, kas eriplaneering on antud juhul üldse põhjendatud ja on õiguspärane."

"Valitsus peaks esindama eelkõige avalikku huvi. Antud juhul tajub avalikkus valitsuse positsiooni pigem tehast õigustavana, või vähemalt arusaamatuna. See ongi tekitanud praeguse olukorra," nentis Anderson.

Tartu lähivallad Elva ja Kastre pole vallavanemate kinnitusel kavandatava tselluloositehase suhtes oma seisukohta veel kujundanud.