Juba aastaid on piki kohtuid käinud kümme aastat tagasi pankrotti läinud transpordifirma Autorollo toimikud. Majanduskriisi ajal pankrotti läinud Autorollo jäi kütuse eest võlgu ettevõtja Teet Järveküljele, kes süüdistas Autorollo omanik Väino Pentust ning tema tütar Keit Pentus-Rosimannust ja viimase abikaasa Rain Rosimannust firma viimse sendini tühjakskantimises.

Selles tsiviilasjas on juba tehtud terve rida kohtulahendeid, mida kõrgema astme kohtud on muutnud. Ringkonnakohus tegi täna uue lahendi, sest riigikohus saatis varasema lahendi ringkonnakohtusse tagasi.

Ringkonnakohus otsustas tagasi lükata nõuded Rosimannuse ja Pentus-Rosimannuse vastu. Järvekülg süüdistas just Rosimannust ja Pentus-Rosimannust selles, et nemad korraldasid Autorollo tühjakskantimise. Selle jaoks tõid nad Autorollosse advokaat Siim Roode, kes Järvekülje süüdistuse kohaselt tühjakskantimise ära korraldas.

Küll aga otsustas kohus välja mõista Väino Pentuse järel Autorollo omanikuks saanud Roodelt ja tema kunagiselt advokaadibüroolt, praeguse nimega NJORD Advokaadibüroo OÜ-lt solidaarselt Autorollo pankrotivarasse kahju hüvitamiseks 120 052 eurot ja viivise 51 124 eurot. Eelmisel aastal astus Roode advokatuurist välja.

Autorollo pankroti asjus on jõustunud ka lahend kriminaalasjas, milles mõisteti süüdi Roode ning Väino Pentus. Autorollo tsiviilasjas leidis ringkonnakohus oma tänases lahendis, et Väino Pentus ja Roode viisid Autorollost vara välja ja põhjustasid seega kahekesi Autorollo maksejõuetuse. Ringkonnakohus viitas oma otsuses ka kriminaalasja lahendile, milles mõlemad mehed mõisteti Autorollo tühjakskantimises süüdi.

Keit Pentus-Rosimannus rõõmustas tänase lahendi üle. "Õiglus võitis, minu vastu algusest peale alusetult esitatud valekaebused kaotasid. Nüüd juba viiendat korda," kirjutas ta sotsiaalmeedias.

"Poliitilise haigettegemisena ettevõetud rünnak sai täna veelkordselt resultaadi, mis minu jaoks oli algusest peale selge - ma ei teinud oma isale raskel ajal inimlikult toeks olles mitte midagi valesti. Ei oma südametunnistuse ega seaduse ega kolmandate isikute ees. Tänaseks on kõik Eesti kohtuastmed kokku viiel korral lükanud tagasi kõik minu vastu esitatud kaebused ja viiel erineval moel öelnud, et need on olnud algusest peale alusetud," lisas Pentus-Rosimannus.

Teet Järvekülg pole rahul sellega, et kohus Rosimannuseid vastutavaks ei pidanud ja lubas tänase otsuse edasi kaevata.