Värsked andmed Tartu Ülikoolis läbi viidavast õpetajate vaimse tervise uuringust on murettekitavad ning annavad mõista, et viimane aeg oleks õpetajate muredele tähelepanu pöörata.

Otsime Delfi TV saatesarjas „Plaan B“ võimalusi, kas ja kuidas saaks Eestis rakenduvaid poliitikaid ja süsteeme ümber korraldada. Esimeses osas ongi luubi all koolikorraldus - täpsemalt, kuidas saaks ulatada abikäe ka õpetajatele, kes on seni tahvli ette üksi jäetud.