​"Demokraatias kontrollib elanike esinduskogu täitevvõimu. Seetõttu on igati loogiline, et linnaosakogu kui linnaosa elanike esinduskogu kontrollib linnaosa valitsuse tegevust. Paraku hetkel kehtiva korra järgi kontrollivad Tallinna linnaosakogude revisjonikomisjonid linnaosakogu ehk sisuliselt iseennast, mitte aga linnaosa valitsust," ütleb Rajasalu.

"Tegu on täiesti mõeldamatu olukorraga ning seetõttu olengi töötanud välja Tallinna linnaosade põhimääruste muudatused, mille sisuks on taastada linnaosakogude õigus kontrollida linnaosade valitsuste tegevuse seaduslikkust, otstarbekust ja tulemuslikkust," sõnab Rajasalu.