Sel hooajal on gripist tingitud tüsistuste tõttu surnud 21 inimest vanuses 60–89 eluaastat. Kõik kuulusid riskirühmadesse kas vanuse või kaasuvate krooniliste haiguste tõttu.

Intensiivravi on vajanud 72 inimest vanuses 45–92 eluaastat. Neist üks inimene oli eelnevalt terve, kolme inimese kohta andmed kaasuvate haiguste kohta puuduvad, ülejäänud ehk 94,4 protsenti intensiivravi vajanutest kuulusid riskirühmadesse.

Gripihooaja algusest on vajanud haiglaravi 447 patsienti, neist 64 protsenti on olnud tööealised ja üle 65-aastased inimesed.

Raskekujuliste gripijuhtude, nagu intensiivravi vajaduse ja surmajuhtude ülevaade põhineb Tartu Ülikooli Kliinikumi, Ida-Tallinna Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Narva, Viljandi ja Pärnu haiglate poolt edastatud andmetel.

Laboratoorselt kinnitati möödunud nädalal 443 gripiviirust, neist 113 olid A- ja 330 B-gripi viirused. Haigestumisi põhjustavad üheaegselt kolm erinevat gripiviiruse tüüpi – kaks A- ja üks B-gripi viirus. Kõik ringluses olevad gripiviiruse tüved vastavad hästi sel aastal kasutusel olnud ja oleva tetra- ehk nelikvaktsiinile.

Eelmisel nädalal pöördus ülemiste hingamisteede viirusnakkuste tõttu arstide poole 6910 inimest, neist veidi üle 45 protsendi olid lapsed. Haigestunute arv kasvas nädal varasemaga võrreldes 19 protsenti.

Keskmine haigestumus 100 000 elaniku kohta oli 525,2. Eesti keskmisest suurem oli viirusnakkustesse haigestumus Ida-Virumaal, Narvas, Jõgevamaal, Läänemaal, ja Viljandimaal.

Peamiseks haigestumise põhjustajaks on endiselt gripiviirused. Nende osakaal muude viiruste seas oli 72 protsenti. Muudel juhtudel oli haigestumine seotud valdavalt RS-viirusega.

Gripihooajaks loetakse perioodi oktoobrist aprilli lõpuni. Õige aeg gripivastase kaitse saamiseks on sügisel, enne viiruste ringlusesse jõudmist. Vajadusel võib end vaktsineerida ka praegu, aga kuna hetkel hinnatakse gripilevikut laialdaseks, siis võib juhtuda, et nakatumine grippi toimub enne vaktsiini toimima hakkamist. Gripivastane kaitse kujuneb välja kahe nädala jooksul pärast vaktsineerimist.