Jäätee algab Haapsalus Holmi kaldalt üle Suure Viigi ning lõppeb Noarootsis Österby sadama muuli juures riigimaantee Nõmmküla-Aulepa-Österby lõpus.

Jäätee orienteeruv pikkus on 3 km.

Jäätee on avatud valgel ajal, esialgu kell 7.00-18.00. Jäätee rajaja ja hooldaja on Paralepa Sadam OÜ.