Kui 15 protsenti vastanuist tunnistas, et nad ei tähista valentinipäeva seetõttu, et pole, kellega koos seda tähistada, siis tervelt 54 protsenti ehk enamik vastanuist ütles, et ei tähista valentinipäeva, kuna see on mõttetu tähtpäev.