Gripi tõttu surnud 15 inimesest 13 kuulusid riskirühmadesse nii vanuse kui ka raskete krooniliste haiguste tõttu. Andmed kaasuvate haiguste kohta puuduvad kahel inimesel, üks neist saabus haiglasse üliraskes seisundis.

Hooaja algusest on gripi tõttu haiglaravi vajanud 336 patsienti. Viimase kahe nädalaga on haiglaravi vajanud inimeste arv kolmekordistunud, seda eeskätt tööealiste ehk 20- kuni 64-aastaste ja vanemaealiste ehk vanemate kui 65-aastaste inimeste seas.

Intensiivravi on gripi tõttu vajanud 48 inimest vanuses 47–92 aastat, neist 45 kuulusid riskirühmadesse.

Peamiseks riskiteguriks on olnud vanus – 41 patsienti olid vanuses 65 ja üle, seitse inimest vanuses 47–64. Kolmel patsiendil andmed kaasuvate haiguste kohta puudusid, teistel olid kaasuvateks haigusteks südame-veresoonkonna haigused, diabeet ja onkoloogilised haigused.

Sel hooajal on intensiivravi osakonda sattunud seitse inimest hooldekodudest, neist neli surid.

Raskekujuliste gripijuhtude ehk intensiivravi vajaduse ja surmajuhtude ülevaade põhineb Tartu Ülikooli Kliinikumi, Ida-Tallinna keskhaigla, Lääne-Tallinna keskhaigla, Põhja-Eesti regionaalhaigla, Narva, Viljandi ja Pärnu haiglate edastatud andmetel.

Gripi levik on laialdane

Eelmisel nädalal pöördus ülemiste hingamisteede viirusnakkuste tõttu arstide poole 5829 haigestunut, neist veidi üle 48 protsendi olid lapsed. Arstide poole pöördunute üldarv püsis eelneva nädalaga sarnasel tasemel, kuid nende hulgas suurenes grippi või gripitaolistesse haigustesse haigestunute osakaal 38 protsendi võrra.

Grippi ja gripilaadsetesse haigustesse haigestumine oli eelmisel nädalal kõrgeim Lääne-Virumaal, Tartumaal, Põlvamaal ja Tallinnas. Grippi haigestumise intensiivsust hinnatakse keskmiseks ning gripilevikut laialdaseks.

Peamiseks haigestumise põhjustajaks on praegu gripiviirused, nende osakaal on muude viiruste seas tõusnud nüüdseks 73 protsendini. Täpsemalt määratleti üheksa A-gripi viirust, nendest neli olid A-gripi viiruse alatüübid H1N1 ja viis H3N2. Praegu tsirkuleerivad Eestis üheaegselt kolm gripiviiruse alatüüpi: A-gripi viiruse alatüübid H1N1 ja H3N2, ning B gripi viirus, mis on endiselt domineeriv.

Laboratoorse kinnituse said möödunud nädalal 375 gripi gripijuhtu, neist 88 olid A- ja 287 B- gripi viirused.