Eile õhtul parlamendile esitatud eelnõu on võtmetähtsusega osa peaminister Viktor Orbáni sisserändevastasest kampaaniast, mis on suunatud ungari päritolu USA rahandustegelase George Sorosi vastu, kelle filantroopia toetab liberaalseid ja avatud piiride väärtusi, vahendab Reuters.

Valitsuse väitel on eelnõu, mis kehtestaks ka 25-protsendise maksu välismaalt pärit maksetele valitsusvälistele organisatsioonidele, mis Ungaris sisserännet toetavad, mõeldud ära hoidma ebaseaduslikku sisserännet, mis Orbáni sõnul õõnestab Euroopa stabiilsust ja on osaliselt õhutatud Sorosi poolt.

Eelnõus öeldakse, et valitsusvälised organisatsioonid, mis sponsoreerivad, korraldavad või toetavad kolmandate riikide kodanike sisenemist Ungari territooriumile kolmanda ohutu riigi kaudu või Ungaris viibimist, et pikendada rahvusvahelist kaitset ... kvalifitseeruvad migratsiooni toetavateks organisatsioonideks.

Selline tegevus, sealhulgas kampaania tegemine, eestkõnelemine, vabatahtlike värbamine, informatsioonivoldikute trükkimine, peab eelnõu järgi olema siseministri poolt heaks kiidetud ja viimane võib loa andmisest keelduda, kui näeb selles ohtu rahvuslikule julgeolekule.

Kui valitsusväline organisatsioon sellist tegevust jätkab, võib prokuratuur ära võtta valitsusevälise organisatsiooni maksunumbri, ta sisuliselt halvates, määrata karmid trahvid ja lõpuks laiali saata.

Migratsiooni toetavad organisatsioonid peavad eelnõu järgi maksma välise rahastamise või saadava vara pealt maksu. Võimalik erand on humanitaareesmärke teeniv finantseerimine.

Aktivistid, kes korraldavad või toetavad migratsiooni võivad samuti langeda piirangute alla.

Ungari valitsusmeelne meedia on varem teatanud, et eelnõu võib viia selleni, et USA ja Ungari kodakondsust omaval Sorosil keelatakse Ungarisse sisenemine.