Tööandja väidab, et autokooli läbinutel pole koolitust üldse vaja, kuigi tean, et seal ei käsitleta kõiki teemasid, näiteks elektriõnnetusi. Ma pean ju suutma kannatanut kiirabi kohalejõudmiseni elus hoida.

Kuna rääkimine ei aita, siis tunnen huvi, kas Eestis on ka asutusi, kes kontrollivad, et töötajatel oleks esmaabikoolitused läbitud?

Vastab tööinspektsiooni ennetus- ja õigusosakonna töökeskkonna konsultant Piret Kaljula:

Esmaabiandja väljaõppekursuse aluseks on Eesti Punase Risti 16-tunnine õppekava, ehk et väljaõpe ei saa olla lühem kui 16 tundi. Iga kolme aasta järel tuleb läbida täiendõppekursus minimaalse kestusega kuus tundi. Esmaabiandja väljaõpet ja täiendõpet võivad läbi viia sotsiaalministeeriumis registreeritud koolitusasutused.

Esmaabiandja õppekava erineb mootorsõidukijuhi esmaabikoolituse õppekavast, kust puuduvad teemad nagu näiteks uppunu elustamine, elustamine elektriga seotud õnnetuste ja südameinfarktide korral ning mürgistuste ja söövituste puhul.

Ettevõttes esmaabiandjana tegutsev töötaja peab kindlasti oskama anda esmaabi elektritraumade korral, kuna elekter esineb praktiliselt kõigis töökohtades. Samuti on oluline, et esmaabiandja oskaks anda esmaabi söövituste ja mürgistuste korral, kui ettevõttes kasutatakse kemikaale, näiteks tualettide pesemiseks.

Järelevalvet töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise üle, sealhulgas esmaabivahendite olemasolu ja esmaabiandjate määramise ja neile vajaliku väljaõppe ja täiendõppe korraldamise üle teostab tööinspektsioon. Juhul kui tööandja, hoolimata sellest, et töötajad on tema tegevusetusele tähelepanu pööranud, probleemi ei lahenda, võite saata vihje tööinspektsioonile.

Vihjeid töökeskkonna ja töösuhetega seotud õigusrikkumiste kohta saate edastada e-postile vihje@ti.ee. Vihje edastamisel palume kirjeldada rikkumise asjaolusid, aega ja kohta ning võimalusel edastage isikute ja ettevõtete andmed. Vihje võib esitada anonüümselt. Võimalusel paluksime siiski ka kontaktandmeid, et saaksime vajadusel vihje üksikasju täpsustada. Vihje andja andmeid kolmandale osapoolele ei avalikustata.

Hea lugeja, kas oled töökohal sarnaste probleemidega kokku puutunud? Jaga oma kogemusi aadressil rahvahaal@delfi.ee !