Maksutulu laekus 2018. aasta esimese kuuga 36,6 miljonit eurot, moodustades 8,4 protsenti aastaks kavandatust, sealhulgas laekus üksikisiku tulumaksu 35,2 miljonit eurot ehk 8,8 protsenti aastaks planeeritust ning kohalikke makse 1,4 miljonit eurot ehk 11,7 protsenti aastaks planeeritust.

Linna asutuste majandustegevusest laekus jaanuaris 6,6 miljonit eurot ehk 8,7% aastaks kavandatust. Muid tulusid laekus 286 tuhat eurot, mis moodustab 16% aastaks kavandatust. Riigilt ja välisrahastuse andjatelt laekus toetusi kokku summas 8,9 miljonit eurot, mis moodustab 7,2 protsenti aastaks kavandatust.

Linna investeerimistegevusest laekus aasta esimese kuuga 249 tuhat eurot ehk 2,5 protsenti aastaks planeeritust.

Väljamakseid tehti jaanuarikuu jooksul kokku summas 61,8 miljonit eurot, mis moodustab 7,8 protsenti aastaks kavandatust. Väljamakseid haldustegevuseks tehti kokku summas 54,7 miljonit eurot, moodustades 9,8 protsenti kavandatust; investeerimistegevuseks tehti väljamakseid summas 7,0 miljonit eurot ehk 6,8 protsenti aastaks kavandatust ning finantseerimistegevuse väljamaksetena tasuti võetud laenude ja kapitalirendi põhiosamakseid kokku summas 51,5 tuhat eurot.

Linna vabade rahaliste vahendite jäägiks kujunes jaanuarikuu lõpu seisuga 48,7 miljonit eurot.