Ootuspäraselt on kellakeeramise jätkamise pooldajaid väga vähe – ainult iga kahekümnes lugeja ehk viis protsenti vastanuist.

Vähem ootuspäraselt aga eelistab peaaegu kolm lugejat igast neljast tõelise vööndiaja lähedasele talveajale hoopis suveaega – suveajale tahaks kogu aastaks jääda tervelt 72 protsenti vastanuist.

Eesti Unemeditsiini Seltsi poolt eelistatav talveaeg seevastu on sümpaatne vaid ligikaudu 22 protsendile vastanuist ehk pisut rohkem kui igale viiendale lugejale.