Kohus määras siiani Jõgeva haiglas viibivale Savisaarele statsionaarse kohtuarstliku terviseekspertiisi. Kohtuniku sõnul on andmeid selle kohta, et Savisaare tervis on halvenenud. "Kohtul eriteadmised puuduvad ja seetõttu määrame ekspertiisi," sõnas kohtunik täna pärastlõunal.

Järgmine istung toimub tõenäoliselt alles pärast ekspertiisi valmimist.

Tänasel istungil olid kohal kõik menetlusosalised või nende kaitsjad peale Savisaare. Tema kaitsja Oliver Nääs ütles hommikul kohtusaalis, et kohtualuse tervislik seisund on samasugune nagu eelmisel nädalal ning ta viibib endiselt Jõgeva haiglas.

Juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus palus alates tänasest istungist Edgar Savisaare süüdistusmaterjalid eraldada ja jätkata kohtumenetlust selle ajaplaani järgi, mille oli edastanud.

Kaitsjad olid Savisaare materjalide eraldamise vastu

Sellele seisid vastu aga süüaluste kaitsjad, kes soovisid esmalt uue terviseekspertiisi läbiviimist. "Oleme teinud toiminguid, et selgitada, milline Edgar Savisaare tervislik seisund. Kui see asi eraldatakse ja tervisliku seisundi küsimus jäetakse lahendada mõnele teisele koosseisule, siis Savisaarele tähendab see täiendavat ajakulu, sest kaasus antakse üle teisele kohtunikule".

Alexander Kofkini kaitsja Ainvar Pilv ütles, et praegu me veel ei tea, milline on Edgar Savisaare seis ning kas tema juhtum tuleks kohtuasjast eraldada või mitte. "Me eirame põhimõtteid, kui eraldame Savisaare juhtumi enne tervislikku ekspertiisi. On selge, et Savisaare tervis halveneb, kuid me püsime raamistikus, kui teeme enne tervisliku ekspertiisi".

Hillar Tederi kaitsja oli samuti eraldamise taotlusele vastu. "Selleks, et saaksime rääkida eraldamisest muul põhjusel, tuleb teha uus terviseekspertiis. Ka arstid pidasid uut ekspertiisi vajalikuks. Eksperdid on kogu haiguslooga kursis, uus ekspertiis ei saa kauem aega võtta. Arvestades, et meil on istungid septembrini, siis meil ei ole probleeme ebamõistlikult pika menetlusega."

Kaitsja lisas, et eraldamine mõjutab teiste kohtualuste olukorda oluliselt. "Edgar Savisaar on keskne figuur, mille tõttu erinevad episoodid ühes kohtusasjas koos on. Kohtualused satuvad raskemasse olukorda, kui toimub eraldamine: ütlusi tuleb anda kahes menetluses. Sasipundar ei vääri seda, et jätame kasutamata selle võimaluse lasta ekspertidel oma tööd teha."

Seejärel palus aga Savisaare kaitsja Nääs esitada oma taotlus kinnisel istungil. Istung mõistetigi mõneks hetkeks kinniseks.

Nääs esitas kohtule taotluse Savisaare suhtes menetluse lõpetamiseks.

"Kahjuks ma ei saa täpsustada, millised on tervisega seotud asjaolud, miks soovime kohtuasja lõpetamist. Andmed avalikustati kinnisel kohtuistungil, mistõttu on neid keelatud avaldada," sõnas kohtusaalist väljunud Nääs Delfile.

Kohus otsustas määrata Savisaarele terviseekspertiisi

Pärast pooletunnist kaalumist otsustas kohus, et Edgar Savisaarele tuleb määrata uus terviseekspertiis, kuna kohtul on andmeid, et Savisaare tervis on halvenenud.

Otsuses pettunud Evestus ütles, et tema oleks soovinud kohtuliku arutelu jätkumist.

"Kohus on teinud oma otsuse, et taaskord asuda kontrollima Edgar Savisaare tervislikku seisundit. Mina prokurörina oleks soovinud, et see kohtulik arutelu oleks jätkunud, sellepärast et ma prognoosin, et me oleme veel selle kallal kuid ja et me kindlasti ei jõua lähikuude jooksul Edgar Savisaare osalusel selle asja sisulise aruteluni," ütles Evestus pärast kohtu otsust määrata Savisaarele uus tervislik ekspertiis.

Evestus avaldas lootust, et tervislikku ekspertiisi ei viida läbi Jõgeva haiglas, kus Savisaart ravib tema ihuarst Peep Põdder. "Ma loodan, et ekspertiisi viivad läbi erapooletud eriteadmistega isikud, sest sellist arvamust on meil väga vaja sellesse protsessi," märkis Evestus.

Delfi on varasemalt kajastanud, et kohus võib Savisaarele määrata uue terviseekspertiisi, et saada selgeks, kas veteranpoliitik on ikka võimeline protsessil osalema.

Möödunud nädalal toimunud kinnisel istungil andsid tunnistusi Savisaare ihuarst Peep Põdder ja Põhja-Eesti regionaalhaigla kardioloogiakeskuse juhataja Margus Viigimaa, kes oli üks neist asjatundjatest, kes tegi möödunud aastal Savisaarele kohtuarstlikku ekspertiisi.

Edgar Savisaare süüasi

Endist Tallinna linnapead Edgar Savisaart süüdistatakse korduvas altkäemaksuga nõustumises ja selle vastuvõtmises, rahapesus, korduvas omastamises ja erakonnale keelatud annetuse vastuvõtmises. Esitatud süüdistuse kohaselt võttis Edgar Savisaar olles Tallinna linnapea vastu altkäemaksu ja nõustus sellega seoses oma tööülesannete täitmisega.

Peale tema on samas kriminaalasjas süüdistuse saanud ärimehed Alexander Kofkin, Vello Kunman, Hillar Teder ja Aivar Tuulberg, endine Tallinna linnavolikogu esimees Kalev Kallo ja Tallinna endine linnaametnik Priit Kutser. Samuti on süüdistus esitatud Keskerakonnale.

Koos teistega süüdistuse saanud ekspoliitik Villu Reiljan tunnistas end süüdi ja 19. oktoobril kuulutas Harju Maakohus otsuse, millega mõistis eksministri ja kunagise parteijuhi Villu Reiljani süüdi altkäemaksu vahendamises. Reiljanile mõisteti kokkuleppemenetluse raames rahaline karistus: 33 034 eurot.