Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva eel anname oma riigi teenetemärgid tänuks inimestele, kelle pühendumus oma kutsetööle või kogukonnale on muutnud kogu Eesti paremaks.

Teenetemärgid on tunnustus Eesti inimestele ja meie toetajatele välisriikides nende sihikindluse eest oma tegevuses ning lojaalsuses põhimõtetele, millele toetub kaasaegne Eesti – avatusele ja demokraatiale, teadmistele ja ettevõtlikkusele, hoolimisele ja märkamisele.

„Eesti on see, mis me ise teeme. Eesti on meie kõigi mõtete ja tegude summa. Kõik need inimesed on aidanud kaasa sellele, et Eesti oleks sõbralikum, turvalisem ja edukam. Nad kõik on andnud enam, kui nõuab nende igapäevatöö ja teinud Eestit paremaks,” ütles president Kaljulaid.

Teenetemärgid on tunnustus Eesti inimestele ja meie toetajatele välisriikides nende sihikindluse eest oma tegevuses ning lojaalsuses põhimõtetele, millele toetub kaasaegne Eesti – avatusele ja demokraatiale, teadmistele ja ettevõtlikkusele, hoolimisele ja märkamisele.

Vabariigi President annab teenetemärgid üle 21. veebruaril Tartu Ülikooli Narva kolledžis.

Riigivapi II klass

Eiki Nestor
Riigikogu esimees
Üks Eesti ajaloo kõige pikema töökogemusega riigikogu liikmetest, kes on kuulunud
Riigikogu seitsmesse koosseisu. Riigikogu VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII koosseisu liige.
EV regionaalminister 1994–1995; EV sotsiaalminister 1999–2002.

Mart Nutt
Riigikogu liige
Üks Eesti ajaloo kõige pikema töökogemusega riigikogu liikmetest, kes on kuulunud
Riigikogu seitsmesse koosseisu. Riigikogu VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII koosseisu liige.

Riigivapi III klass

Clyde Kull
Diplomaat, Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise korraldaja
Eesti Euroopa Liidu esinduse asejuht Eesti Euroopa Liidu nõukogu eesistumise ajal, Coreper I (Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste alaliste esindajate komitee) liige. Pikaaegne Eesti diplomaat.

Peep Lassmann
Pianist ja muusikapedagoog
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor 1992–2017. Üks väljapaistvamaid eesti pianiste, kes
on hinnatud nii solisti kui ka ansamblipartnerina. Aastast 1998 Rahvusooper „Estonia” nõukogu liige ning aastast 2003 Eesti Ornitoloogiaühingu nõukogu esimees.

Piret Lilleväli
Eesti Euroopa Liidu nõukogu eesistumise korraldusjuht
Riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktori asetäitja. Varem töötanud majandusministeeriumis, sotsiaalministeeriumis ja siseministeeriumis.

Kaja Tael
Diplomaat, Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise korraldaja
Eesti Euroopa Liidu esinduse juht Eesti Euroopa Liidu nõukogu eesistumise ajal, Coreper II
(Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste alaliste esindajate komitee) liige. Pikaaegne Eesti
diplomaat.

Riigivapi V klass

Jüri Pertmann
Vabadusvõitleja
Pertmann osales Tartu I Keskkooli ja Tartu Ehitustehnikumi õpilastest koosneva noorte põrandaalune vastupanuorganisatsiooni Kuperjanovlased tegevuses. 24. veebruaril 1955
levitas organisatsioon hektograafil paljundatud lendlehti, mis olid pühendatud Eesti Vabariigi 37. aastapäevale. 1957 arreteeriti Nõukogude-Soome piiril ja oli 1958-1963 Mordva ANSV vangilaagrites, kus osales põrandaaluse laagriorganisatsiooni Eesti Uusrahvuslaste Liit tegevuses. Pärast vabanemist levitas võimude poolt keelatud kirjandust, omakirjastuslikke
väljaandeid.

Valgetähe III klass

Klen Jäärats
Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise korraldaja
Riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktor Eesti Euroopa Liidu nõukogu eesistumise ajal.

Matti Killing
Eesti Sõudeliit MTÜ peatreener, endine sõudja
Töötanud sõudetreenerina alates 1965. aastast. Alates 2015. aastast Eesti sõudeliidu täiskasvanute koondise peatreener. Tema juhendamisel on Eesti sõudjad võitnud mitmeid
medaleid, muuhulgas olümpiamängudelt.

Andres Koppel
Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees, ökoloog
Töötanud Eesti Maaülikooli teadusprorektori ning Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse ja teaduse valdkonna asekantslerina. Eesti Teadusagentuuri juhi ja ülesehitajana panustanud nii teaduskorralduse üldisesse arengusse kui ka kvaliteedipõhise teaduskorralduse tagamisse. Kuulub Science Europe juhatusse. Teadlaste Liidu üks käivitajatest.

Ants Kull
Riigikohtu liige
Riigikohtu liige alates 1996. aastast. Aastatel 2004–2014 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi esimees. Kahetuhandendate aastate alguses mitmete oluliste seaduste jõustumise järel oli Kullil Riigikohtu tsiviilkolleegiumi esimehena väga suur roll kohtupraktika ühtlustaja ja suunajana.

Jonatan Vseviov
Kaitseministeeriumi kantsler
Märkimisväärselt mõjutanud nii Eesti laiapindse riigikaitse arengut kui Eesti Kaitseväe võitlusvõime ja lahinguvalmiduse tugevdamist. 2009. aastal koostati tema juhtimisel riigikaitse laia käsitlusele tuginev Riigikaitse strateegia ning sõjalise riigikaitse arengukavad, mis on pannud aluse ressurssidega tagatud ja tegelikku lahinguvalmidust omavale Kaitseväele. Samuti on Vseviov oluliselt panustanud NATO Balti-suunalise heidutushoiaku kujundamisse.

Valgetähe IV klass

Heli Adamovitš
Narva Lasteaed Päikene direktor
Keelekümbluse eestkõneleja Narvas, nii õpetaja, õppejõu, direktori kui aktiivse kodanikuna. Narva Keelekeskuse looja. Korraldanud keeleõppe kursusi ja -laagreid õpilastele, üliõpilastele, täiskasvanutele. Loonud eesti keele õpetajate ülelinnalise metoodilise ühenduse. Lasteaia Päikene direktor, kus kõik rühmad on keelekümblusrühmad.

Aadu Jaak Allpere
Eesti aukonsul Atlantas
Eesti kogukonna hoidja ja ühendaja Kagu-Ameerikas ja on aidanud kaasa eesti kultuuri levitamisele ja teadvustamisele. 1998. aastal asutasid Allpered fondi, mis väljastas Ameerikas Georgia osariigi ülikoolides õppivatele eesti tudengitele stipendiume.

Roman Baskin
Näitleja ja lavastaja
Armastatud Eesti näitleja ja lavastaja. Töötanud teatris Vanalinnastuudio näitlejana ja lavastajana. Alates 1992. aastast vabakutseline lavastaja. Kell Kümme MTÜ juhatuse liige.

Dmitri Demjanov
Gloria omanik ja peakokk, Kulinaaria Instituudi asutaja, Bocuse d'Or eestvedaja Pühendanud oma elu toidukultuuri edendamisele. Õpetanud ja olnud eeskujuks sadadele Eesti kokkadele, panustanud koka ameti au sisse toomisesse ning olnud Eesti köögi eestkõneleja kodu- ja välismaal. Kümme aastat on Eesti olnud tema eestvedamisel edukas Bocuse d'Or'i võistlustel, mida peetakse kokakunsti olümpiaks.

Olga Dorogan
Ringkonnaprokurör, Viru Ringkonnaprokuratuur
Töötanud prokuratuuris 1995. aastast. Aidanud Virumaal käivitada lastekaitsetalituse töö, on koolitanud politseinikke õppepäevadel ning olnud riiklik süüdistaja mitmetes raske tapmise kriminaalasjades ja aidanud oma parimal moel tagada õigusriiki ning kaitsta neid, kes kuritegude läbi haiget on saanud.

Heiki Einpaul
Hekotek AS juhatuse esimees
Pikaajaline Eesti ettevõtluse arendaja, juhib 2016. aastast ettevõtet AS Hekotek. On pikalt toetanud ja arendanud hariduse ja spordi valdkondi.

Helle Gans
Sisearhitekt ja disainer
Tegelenud disaini ja sisearhitektuuriga alates 1960. aastate teisest poolest. Loonud enamasti
modernistlikus võtmes sisekujunduslahendusi paljudele olulistele arhitektuuriobjektidele.
Asus pärast Kunstiinstituudi lõpetamist tööle EKE Projektis ning töötas hiljem Kunstitoodete
Kombinaadi ARS kujundustööde ateljee juures.
Loonud mitmeid märgilisi sisearhitektuurilahendusi, mööblit ja mitmesuguseid
ruumikujunduselemente.

Taevo Gans
Sisearhitekt ja disainer
Tegelenud disaini ja sisearhitektuuriga alates 1960. aastate teisest poolest. Loonud enamasti modernistlikus võtmes sisekujunduslahendusi paljudele olulistele arhitektuuriobjektidele.
Töötanud Kommunaalprojektis, EKE Projektis ning ARSis.

Margus Gross
Eriasjade prokurör, Lõuna Ringkonnaprokuratuur
Viis aastat juhtis Viru Ringkonnaprokuratuuri, parandades koostööd uurimisasutustega,
parandades riikliku süüdistuse kvaliteeti. Tema olulisel kaasabil ning järjekindluse toel
lahendati rasked alaealiste tapmiste juhtumid Virumaal. Gross peab oluliseks laiapindset
riigikaitset, osaledes ka ise selle valdkonna ettevõtmistes.

Anu van Hattem
EV aukonsul Lääne-Austraalias
2018. aasta alguses täitus kümme aastat teenistust Eesti aukonsulina Perthis. Eesti kogukonna
aktiivse liikmena on ta nende aastatega tõusnud üheks eesti seltsielu kandjaks, tema
korraldusel ja võõrustamisel toimuvad kõik olulisemad kogukonna ettevõtmised LääneAustraalias.

Tiit Hennoste
Tartu Ülikooli vanemteadur
Keeleteadlane, Tartu Ülikooli õppejõud, ühtlasi olnud külalislektor Amsterdami ülikoolis ning
Helsingi ülikoolis. Uurinud eesti keele suulist kõnet, ajakirjandustekstide ehitust ja
funktsioneerimist ühiskonnas ning modernismi eesti kirjanduses. Loonud tekstianalüüsi
mudeli, mille keskseks osaks on kultuurisituatsiooni mõiste. „Akadeemia“, „Keel ja
Kirjandus“, „Loomingu Raamatukogu” toimetuskolleegiumi liige.

Luukas Kristjan Ilves
Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise korraldaja
AEEL digitiimi juht Eesti alalises esinduses Euroopa Liidu juures. Ilvesel on kaalukas panus
digiprogrammi elluviimisesse ja digitaalse Euroopa arendamisesse, aitas edasi viia andmete
vaba liikumise ja kogu digitaalse siseturu eelnõusid. Ilves panustas ka EL Nõukogu
eesistumise digitippkohtumisse ning digieesistumise teostamisse

Veljo Ipits
Salvest AS nõukogu esimees
Pikaajaline Eesti ettevõtluse arendaja ning Eesti Toiduainetööstuse Liidu volikogu esimees.
Pikalt toetanud ja arendanud hariduse ja spordi valdkondi.

Dmitri Jegorov
Rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsler
Eesti maksupoliitika arendaja. On panustanud rahandusministeeriumis digimaksustamise
teema arendamisesse (käibemaks, ettevõtete maksustamine) ning Eesti kuvandisse eesrindliku
ja läbipaistva riigina.

Vahur Kalmre
Ajakirjanik
Olnud Postimehe peatoimetaja ning Eesti Meedia meediadirektor. Pärast Postimehe toimetuse
kolimist Tartust Tallinna oli kuni 2015. aasta aprillini Tartu Postimehe vanemtoimetaja. 1980.
aastate lõpul kuulus Rahvarinde Tartu gruppi. Ta on kirjutanud mitu raamatut, neist "Kolm
Kirsipuud" pälvis parimale spordiraamatule antava Georg Hackenschmidti auhinna.

Rene Kari
Kunstnik
Tõi laulva revolutsiooni varases järgus avalikkuse ette sinimustvalge oma 1988. aastatl
Draakoni galeriis toimunud näitusel, maalid võeti näituselt maha. Näitus oli enam kui kuu
enne Tartu muinsuskaitse päevi, mil lipud avalikult välja toodi.

Indrek Kelk
Klubi Tartu Maraton projektide direktor

Tartu Maratoni korraldamise eestvedaja. Üks Tartu Suusaklubi asutajaid, üks jalgratturite
Tartu Grand Prix’, Tartu rulluisumaratoni ja jalgratturite Tallinna-Tartu Grand Prix’ algatajaid
ja korraldajaid. Töötanud Triatloniliidu peasekretärina ja MTÜ Klubi Tartu Maraton
tegevdirektorina, 2004. aastast selle juhatuse esimees.

Rubo Kikerpill
Pärnu Maakohtu esimees
Asus Pärnu Linnakohtu kohtunikuna tööle 1993. aastal. Kui Pärnu maa- ja linnakohus
ühendati siis nimetati Pärnu Maakohtu esimeheks. Hiljem ühendati seniste väikeste
maakohtute tööpiirkonnad ning ta asus juhtima senisest märksa suuremat Pärnu Maakohust.
Ta on saanud hakkama väljakutsega ühendada suur ja omanäolise tööpiirkonnaga kohus
tõhusalt toimivaks asutuseks.

Ülo Kivine
AS Saaremaa Piimatööstuse juhatuse esimees
Panustanud piimatootmise jätkusuutliku arengu tagamisse enam kui 25 aastat. Tema
eestvedamisel on toimunud oluline areng kodumaise toorpiima väärindamisel, mis on
muutnud mitmekesisemaks nii piimatoodete valiku kui võimaldanud siseneda uutele
eksporditurgudele. Tema juhtimisel alustati ka saartel toodetud mahepiima väärindamist.
Kivine on Eesti Piimaliidu juhatuse liige, Eesti Toiduainetööstuse Liidu juhtkogu liige, EPKK
töötleva tööstuse grupi juhatuses, Saaremaa Ettevõtjate Liidu juhatuse liige.

Andres Kiviste
Eesti Maaülikooli professor
Eesti Maaülikooli metsakorralduse ja metsatööstuse õppetoolis metsandusliku modelleerimise
professorina tänaseks välja kujundanud uurimisrühma, mis ühendab klassikalise
metsateaduse, biomeetria ja kaasaegse informaatika. Kiviste eestvedamisel on rajatud ja
kordusmõõdetakse Eesti metsanduslike püsikatsealade võrgustiku proovitükke, mis lisaks
SMI-le on kõrge detailsuse ja täpsusega informatsioon Eesti metsade juurdekasvu
dünaamikast.

Edgar Krull
Tartu Ülikooli emeriitprofessor
Tunnustatud Eesti pedagoogikateadlane, kes panustas Tallinna Ülikooli üldpedagoogika
professori ametikohal märkimisväärselt pedagoogikavaldkonna arengusse. Paljude õpikute ja
teaduspublikatsioonide autor, kelle juhendamisel on kaitstud mitmeid väitekirju.

Malle Krunks
Tallinna Tehnikaülikooli materjali- ja keskkonnatehnoloogia instituudi direktor,
nanomaterjalide tehnoloogia professor
Rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud materjaliteadlane. Töötanud ka Aalto Ülikoolis, Kieli
Tehnikaülikoolis ja Hannoveri Päikeseenergeetika Uurimiskeskuses. Tema uurimistöö
temaatika on seotud elektronmaterjalide uurimise ja arendamisega erinevateks rakendusteks,
viimasel 15 aastal peamiselt suunatud päikeseenergeetika materjalide uurimisele ja
arendamisele.

Hans Kruusamägi
OÜ Simuna Ivax juhataja
Arendanud OÜ Simuna Ivaxi tuntud põllumajandusettevõtteks. Teraviljakasvatuses on
pandud suur rõhku rukki kasvatamisele ning Eesti rukki tutvustamisele. Samuti on ta kohalik
spordiaktivist, Simuna Ivaxi korvpallivõistkond mängib nii maakonnas kui ka vabariigi
tasemel.

Jaan Laidmets
Haridus- ja Teadusministeeriumi Tallinna esinduse büroojuht
On enam kui 35 aastat osalenud kõikide Eesti üldlaulu- ja tantsupidude ja arvukate linna ning
maakonna laulu- ja tantsupidude korralduskomiteedes ja -toimkondades. Eriliselt panustanud
rahvusvahelise üliõpilaste laulu- ja tantsupidude Gaudeamus korraldamisse ja läbiviimisse
erinevates vabatahtlikes ametites, juhtides nii üldkorraldust, transporti, majutust, toitlustust
kui muud.

Madis Lepik
Tallinna Ülikooli matemaatika didaktika dotsent
On olnud pikalt Tallinna Ülikooli õppeprorektor. Põhjamaade matemaatikadidaktika uurijate
assostsiatsiooni juhatuse liige ning matemaatikaõpetajate koolitaja.

Raido Liitmäe
Muhu vallavanem
Pikaaegne Muhu vallavanem, kes aitab kaasa kohaliku elu edendamisele ning omanäolise
Muhu saare hoidmisele.

Katrin Luhaäär
õpetaja ja haridusasutuse juht, Ristiku Põhikooli direktor
Hariduslike erivajadustega õpilastega Ristiku Põhikooli kauaaegne direktor. Seisnud selle
eest, et väga keeruliste erivajadustega õpilased saaksid rahulikus ja sõbralikus keskkonnas
omandada põhihariduse võrdselt kõigi teiste eakaaslastega. Ristiku Põhikooli osalusel on
korraldatus õppetööd Tallinna Laste Turvakeskuses ja haiglaõpet PERH-i psühhiaatriakliiniku
laste osakonnas aastatel 2002–2012. Ristiku Põhikoolis sisseviidud rühmaõppest kasvas välja
väikeklasside süsteem, mis oli tõukeks väikeklasside süsteemi sisseviimisele
seadusandlusesse 2010. aastal.

Anne Luik
Eesti Maaülikooli emeriitprofessor
Üks esimesi Eesti teadlasi, kes hakkas 20 aastat tagasi uurima ja rakendama põllumajanduses
keskkonnasõbralikke meetodeid. Asutanud erialaorganisatsioonid Eesti Mahepõllumajanduse
SA ja SA EMÜ Mahekeskus, tema eestvedamisel toimus 2009. aastal Eestis I rahvusvaheline
mahepõllumajanduse teaduskonverents. Samuti lõi ta mahestipendiumi fondi, et ergutada
mahepõllumajanduse uurimistööd EMÜs.

Tatjana Lüter
Mustamäe Humanitaargümnaasiumi direktor
Pikaaegne Mustamäe Humanitaargümnaasiumi direktor. Üks keelekümbluse alusepanijaid
Eestis ja selle eestvedaja.

Romi Mankin
Tallinna Ülikooli emeriitprofessor
Eesti füüsikateoreetik, kellel on õnnestunud leida üldkovariantse massita skalaarvälja lahend
välises aksiaalses kvadrupoolstruktuuriga gravitatsiooniväljas. 80 teadustrükise ja
kõrgkooliõpiku autor, Eesti Füüsika Seltsi aastapreemia laureaat.

Thomas Mell
Kaitseministeeriumi NATO ja EL osakonna nõunik
Mell on aastaid pühendunud Eesti julgeoleku tugevdamisele läbi Euroopa Liidu kaitsealase
koostöö edendamise. Aitas anda Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisele tugevat
kaitsefookust ning algatada Euroopa Liidu alalist struktureeritud kaitsekoostööd (PESCO).

Daniele Monticelli
Tallinna Ülikooli professor
Daniele Monticelli on Itaalia päritolu Eesti semiootik. Tallinna Ülikooli Itaalia uuringute ja
semiootika professor. Muuhulgas tõlinud itaalia keelde Lennart Meri "Hõbevalge" ja viimati
Eero Epneri "Konrad Mägi". Monticelli on aastaid vahendanud itaallastele Eesti kultuurilugu
ning arendanud Itaalia ja Eesti vahelisi kultuurikontakte.

Margus Mägi
Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaadi eesistumise digipoliitika nõunik
Mägi kujundas Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajal erinevaid valdkondi läbivat
terviklikku ja koordineeritud digipoliitikat.

Meelis Münt
Keskkonnaministeeriumi asekantsler
Mündi pädevusvaldkonnas keskkonnaministeeriumis on kliimamuutuse leevendamise ning
kliimamuutusega kohandumise poliitika, kiirguskaitse poliitika ja välisõhu kaitse poliitika
ettevalmistamise ja elluviimise ning ministeeriumi tegevuse korraldamine Euroopa Liidu
otsustusprotsessis ja rahvusvahelises koostöös. Münt oli Eesti Euroopa Liidu Nõukogu
eesistumise ajal kliimaküsimuste teemajuht ning tema juhtimisel saavutati lõplik kokkuleppe
ETS osas ning riikidevaheline kokkulepe muudes kliimapaketi osades.

Andres Noormets
Ugala teatri näitleja ja lavastaja
Näitleja ja lavastaja, kes on rahvusvahelisel festivalil Prix Europa korduvalt kuuldemängude
kategoorias peaauhindu võitnud. Ainus sertifitseeritud tegevusliku improvisatsiooni meetodi
action theatre õpetaja Eestis. Tegutseb ERR-i Raadioteatri loovijuhina. Pika aja jooksul
rikastanud eesti kultuuri näidendite, kuuldemängude, laulusõnade jm kirjutamisega. Üks
improvisatsiooniansambli ASK liikmetest.

Stefan Oscar
Ameerika Juudi Komitee Joint tegevdirektor
Oscar on Ameerika Juudi Komitee Joint tegevdirektor Euroopas, Aasias ja Aafrikas.
Organisatsioon on alates 1990. aastast toetanud Eesti Juudi Kogukonna arengut ning olnud
hindamatuks abiks kogukonna tegevuse taastamisel. Tema aktiivsel kaasabil ja toetusel avati
Eesti Juudi Muuseum, lasteaed Aviv, on rahastatud juudi kultuuri ja heebrea keele õpet,
noorteprogramme, ehitati välja kogukonna sotsiaalkeskus, renoveeriti juudi gümnaasiumit.

Olav Osolin
Reklaamivaldkonna edendaja
Töötanud Eesti Raadios ajakirjanikuna, seejärel Eesti Reklaamfilmis. On juhtinud
reklaamiagentuuri Kolm Karu ning olnud reklaamiagentuuri Zavod BBDO üks omanikke ja
agentuuri juhataja. Sai reklaamfilmide võistlusel Cannes '88 reklaamfilmi „Kustuta valgus"
eest produtsendi pronkslõvi. Olnud Eesti Reklaamiagentuuride Liidu president ning selle
juhatuse liige. Sai 2014. aastal elutöö Kuldmuna.

Tauno Otto
Tallinna Tehnikaülikooli mehaanika ja tööstustehnika instituudi tootmistehnika professor
Juhib Eesti teaduse teekaardi programmi raames nutika tootmise tuumiktaristu arendamise
töörühma, mis Tallinna Tehinkaülikooli ja Eesti Maaülikooli koostöös töötab välja uusi
lahendusi tööstuse digitaliseerimiseks. Eesti eesistumise raames läbiviidud kogu
tootmissektori võtmeürituse Euroopas Manufuture 2017 peakorraldaja. DAAM International
teaduskomitee liige, Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse
hindamisnõukogu liige ning Euroopa Teadusuuringute Rakendusameti ekspert.

Raimo Peterson
NATO Küberkaitse keskuse tehnikaosakonna juhataja
Petersoni juhtimisel on välja arendatud kriitilise informatsiooni infrastruktuuri kaitse
võimekus labori näol, mida kasutavad Eesti Kaitseministeerium, Eesti Kaitsevägi, suured
eraettevõtted nagu Eesti Energia ja Elektrilevi jne. Tema koostöö arendamine Eesti ülikoolide
nagu Tallinna Tehnikaüikooli ja eraettevõtetega on toonud Eestisse lugematul hulgal
tippspetsialiste ja IT/ küberkaitse alaseid teadmisi. Petersoni eestvedamisel on NATO
küberkaitse keskuse poolt korraldatud maailma suurim tehniline rahvusvahelise küberkaitse
õppus Locked Shields kasvanud 6 meeskonnaga õppusest 26 riigi osalusega suursündmuseks,
mis toob Eestile positiivset tähelepanu ning annab märkimisväärse panuse Eesti küberkaitse
maine kujundamisel.

Tõnu Post
Kõljala Põllumajanduse Osaühingu juht
Post juhib oma ettevõtet Kõljala Põllumajanduse Osaühing ning on Eesti PõllumajandusKaubanduskoja
nõukogu aseesimees, Saaremaa Piimatootjate ühistu nõukogu esimees, Eesti
Tõuloomakasvatajate Aretusühistu nõukogu liige.

Kristjan Prikk
Kaitseministeeriumi kaitsepoliitika asekantsler
On pühendunud Eesti julgeoleku tugevdamisele hübriidohtude valdkonnas, Euroopas
kaitsevaldkonna rahastamise küsimustes, sõjalise Schengeni väljaarendamise (operatsioonide
rahastamine ja investeeringud) ning Euroopa Liidu alalise struktureeritud kaitsekoostöö
(PESCO) algatamisega. Tegeleb ka aktiivselt laiapõhjalise riigikaitse arendamisega.

Tarvo Puri
Notar
Puri on Eesti notariaadi arendaja, olnud Notarite Koja esimees ning eestseisuse liige. SA
Iuridicum nõukogu liige alates 2016. aastast. 2014. aastal ilmunud asjaõigusseaduse
kommenteeritud väljaannete kaasautor. On aktiivselt panustanud Notarite Koja liikmete ja
muu juristkonna täienduskoolitusse. Osalenud aastaid ametipidamise kõrvalt lektorina notarite
täiendusõppes ja uute notarite koolitamisel ning olnud pikaajaline notari eksami- ja
konkursikomisjoni liige. 2004. aastast on osalenud aktiivselt e-notari infosüsteemi
väljatöötamisel ja arendamisel.

Liivi Raudsepp
Direktori asetäitja õppealal, Tartu Kutsehariduskeskus
Pühendunud Eesti ja Tartu kutsehariduse edendaja, innovatiivne ning loov juht. On töötanud
Tartu Kutsehariduskeskuses ja selle eelkäijates erinevatel ametikohtadel 25 aastat.
Raudsepa eesmärk on luua õppijatele kutseõppes õppimiseks võimetekohased võimalused,
tegemata allahindlust õppekvaliteedis. Ta on koolis valikuaasta projekti eestvedaja, käivitanud
tugisüsteemide töö ning korraldanud 20 õppekavarühma akrediteerimist ja koostöös
tööandjatega õppekavade arendamist.

Aho Rebas
Eestluse hoidja Rootsis
Rebase tegevus Rootsis on aidanud kaasa tugeva ja jätkusuutliku kohaliku eestlaskonna
erinevate põlvkondade ja maailmavaadete sidumisel. Ta on tegutsenud laste suvekodude
juhatajana Rootsis, Göteborgi Eesti Kooli direktorina, olnud tegev rootsieestlaste
organisatsioonides. Rebas oli GEORGi (Göteborgi Eesti Organisatsioonid) asutaja ja esimees
2000–2008, Rootsi Eestlaste Liidu esimees 2004–2006, MTÜ Estival juht.

Jaan Reimund
Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi direktor
Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi pikaaegne direktor. Kool saab kohe 30 aastaseks, sellest 21 on
sealset meeskonda suunanud, toetanud ja koostööle innustanud Reimund. Rapla Vesiroosi
Gümnaasiumi on vabariigis tuntud ja tunnustatud kool. Reimund mõjutab oma olemusega
kõiki oma koolis ja koolist väljaspool.

Izabella Riitsaar
Tallinna Pae Gümnaasiumi direktor
Tallinna Pae Gümnaasiumi kauaaegne direktor, kes on Tallinna ühe suurema kooli arendaja
ning keelekümbluse edendaja nii oma koolis kui Eestis laiemalt. Tutvustanud Eesti
hariduskogemusi mitmel pool välismaal.

Marju Rondo
Kaitseväe õhuväe staabi tagalaosakonna spetsialist
Olnud seotud Ämari lennubaasiga detailplaneeringutest ehitamiseni. Endine õhuväe
tagalaosakonna ülem (reservkapten) ja on olnud võtmeisik 2008–2011 lennubaasi
renoveerimistööde koordinaatorina, juhatades 47 eraldiseisva NATO ning Eesti taristuprojekti
ehitust Ämaris.

Andrus Rõuk
Kunstnik ja luuletaja
1981. aasta Loomingu septembrinumbris leheküljel 1311 ilmus Andrus Rõugu luuletus,
akrostihhon "Silmades taevas ja meri", mille ridade esimesed tähed andsid ülalt alla lugedes
kokku sõnad "sini-must-valge".

Kaia Sarnet
Rahandusministeeriumi regionaalvaldkonna asekantsler
Pikaaegne regionaalvaldkonna edendaja nii sise- kui rahandusministeeriumis. Aidanud kaasa
haldusreformi läbiviimisele Eestis.

Veera Sibrik
Mäetaguse Põhikooli direktor
Olnud 18 aastat Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi direktor. Tegi sellest ühe piirkonnad
tugevama kooli. Nüüd teist aastat Mäetaguse Põhikooli direktor.

Tatjana Stepanova
Narva Vanalinna Riigikooli direktor
Keelekümbluse metoodika edukas rakendaja ja edendaja, esimese keelekümbluskooli —
Narva Vanalinna Riigikooli pikaaegne juht. Tema juhtimisel on Narva Vanalinna Kool
tõestanud varajase keelekümblusmetoodika tõhusust, kool on saavutanud lapsevanemate
usalduse. Stepanova on andnud panuse keelekümblusmetoodika levikule nii Ida-Virumaal kui
Eestis tervikuna.

Kait Tamra
Helilooja, muusik
Tema helilooming on kantud sügavalt läbi tunnetatud olulistest ja kestvatest moraalsetest
väärtustest: ausus, hoolivus, väärikus, lugupidamine oma maa, keele ja rahvuse vastu. Lisaks
oma tekstidele on ta viisistanud Eesti tuntud luuleklassikuid: Anna Haava, Betti Alver, Artur
Adson, Marie Under, Viivi Luik, Hando Runnel, Juhan Viiding, Jaan Kaplinski, Villu
Kangur, Virve Osila. Tema viisid on kõlanud nii noorte- kui üldlaulupeol.

Kert Toobal
Eesti meeste võrkpallikoondise kapten
Esindas meeste rahvuskoondist esimest korda juba 2000. aastal. 2009. aastast Eesti koondise
kapten. Samal aastal jõudis Eesti esimest korda Euroopa Meistrivõistluste finaalturniirile.
Tänaseks on Eesti koondis EM-finaalturniiril osalenud tervelt neljal korral, sh kahel viimasel
– 2015. ja 2017. aastal. Alates 2016. aastast kuulub EOK Sportlaskomisjoni.

Vilma Trummal
Arheoloog
Töötas neli aastakümmet õppejõuna Tartu ülikoolis. Pikka aega oli ülikoolis ainus
arheoloogiaõppejõud, peamiselt tema õlul lasus selle rahvusteaduse spetsialistide
ettevalmistamine. Tema juhendamisel kaitsti 40 arheoloogiaalast diplomitööd, kursusetööde
arv ulatub sadadesse. Teadustöös keskendus esmajoones Tartu uurimisele. Tema kaevamistel
kogutud leidudega pandi alus Tartu Linnamuuseumi arheoloogiakogule.

Agu Uudelepp
Kommunikatsiooniekspert
Töötanud Eesti Raadios uudisteajakirjanikuna ning olnud Ringhäälingunõukogu esimees.
Hinnatud kommunikatsiooniekspert, kes on õpetanud Tallinna Tehnikaülikoolis avalikku
haldust ja töötanud Estonian Business Schoolis.

Triin Uusberg
Riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktori asetäitja
Aitas ellu viia Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise programmi ning on juhtinud Coreper
I (Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste alaliste esindajate komitee) valdkondi puudutavaid
ülesandeid.

Uuno Vallner
Infotehnoloogia edendaja ja teadlane
Töötanud Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumis ja Riigikantseleis ning mitmete
oluliste e-riigi projektide initsiaatoriks, muuhulgas X-tee, riigiportaal eesti.ee, e-valimised
ning avaandmete portaal.

V klass

Lembit Aaslav-Kaasik
Veemotospordi treener ja sportlane
Eesti veemotospordi treener, kelle abiga on toodud Eestisse mitmeid maailmameistritiitleid ja
maailmarekordeid. 30-kordne Eesti meister, 2000. aasta MM hõbe klassis 0-125, 2001. aasta
Euroopa meister klassis O-125.

Ingrid Agur
Teatrikunstnik
Ugala teatri lavastuskunstnik, kes on kujundanud 167 lavastust. Tema panus Eesti
lavakujunduse ajalukku on jääva väärtusega ja eeskujuks mitmele teatrikunstnike
põlvkonnale.

Anneli Aken
Lauluõpetaja, koorijuht, kultuurikorraldaja
Hoiab ja edendab Eesti laulukultuuri väliseesti kogukondades Euroopas: korraldab Euroopa
Eestlaste Koori tööd ning juhib mudilaste, laste ja noorte lauluringe Belgias, Luksemburgis ja
Prantsusmaal. On üks dirigentidest, kes viis Euroopa Eesti Mudilaskoori 60, Euroopa Eesti
Lastekoori 40 ja Euroopa Eesti Noortekoori 30 lauljaga 2017. aasta juulis toimunud XII
noorte laulupeole “Mina jään”.

Vladimir Antipp
Näitleja
Eesti Teatriliidu ja Näitlejate Liidu liige. Töötab aastast 1973 Vene Teatris. Mänginud
teleseriaalides ja filmides.

Margus Arm
Infoühiskonna arendaja
Margus Arm omas Riigi Infosüsteemi Ameti eID valdkonnajuhina põhirolli ID-kaardi
turvariski kõrvaldamisel. Tema töötas välja põhimõttelised ettepanekud kriisi lahendamiseks
ning juhtis tehnilisi lahendusi väljatöötanud meeskonna tööd.

Are Eller
Ajakirjanik, invaspordi toetaja
Osalenud Eesti Paraolümpiakomitee liikmena aktiivselt nii Euroopa kui Rahvusvahelise
Paraolümpiakomitee töös ning piirkondlikus, Skandinaaviamaade aktiivgrupis. On olnud
Eesti delegatsiooni koosseisus kõikidel paraolümpiamägudel, tootnud telekanalitele erisaadet
„Eestlased paraolümpial“. Ta on hoolitsenud selle eest, et kodused saaksid infot saavutuste
kohta, kuid vähemalt sama hindamatu on olnud tehtud töö ajaloolise mälu säilitamiseks.

Luule Epner
Teatriteadlane ja õppejõud
Eesti teatriteadlane ja õppejõud Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis ning Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemias. 1992. aastal asutatud Tartu Ülikooli teatriteaduse eriharu looja. Ta on
eestikeelse draama- ja teatriteaduse mõistestiku arendaja ning kaasaegse rahvusvahelise
teatriteaduse vahendaja. Tema õpilased on tuntud teatrikriitikud, -uurijad ja dramaturgid.

Gert Ernesaks
Riigiametnik
On panustanud Eesti riigikaitse tugevdamisse.

Dolores Hoffmann
Vitraažikunstnik
Töötanud kompositsiooni õppejõuna ERKI maalikateedris. 1973. aastast tegeleb süvenenult
vitraažikunstiga. Õpetanud vitraažide valmistamist ja restaureerimist. Isikunäitusi on olnud
Eestis, Soomes, Prantsusmaal, Saksamaal, Venemaal.

Villu Kangur
Luuletaja, laulusõnade looja ja tõlkija
Kirjutanud laulutekste, mille seas on Tõnis Mägi esitatud "Palve" ja "Püha Elmo tuled",
Ultima Thule "Liivimaa pastoraal" ning Justamendi "Ilm on hukas" ja "Tamula vanake".

Aleksander Kilk
Mesinduse edendaja
Eesti suurima ja vanima mesindusorganisatsiooni Eesti Mesinike Liidu aktiivne juht ja
eestvedaja. Mesinike aktiivne eestkõneleja mesindusalase seadusloome ettepanekute
tegemisel. Mesiniku staaži ca 60 aastat, mesinike hinnatud õpetaja. Aasta Mesinik aastast
2005, Eesti Mesinike Liidu auliige aastast 2016.

Kaija Kirch
Sisejulgeoleku edendaja
Kaija Kirch juhtis Politsei- ja Piirivalveametis ID-kaardi turvavea kõrvaldamiseks
moodustatud kriisimeeskonda. Tema eestvedamisel toimus nii uute ID-kaartide tootmisliini
kui ka PPA klienditeeninduse valmiduse tagamine ning koostöö teiste riigiasutuste, erasektori
ning kodanikega.

Marina Kossolapova
Koorijuht, kohaliku elu edendaja
Narva Koorikooli direktor. On töötanud 30 aastat koorijuhina ning olnud mitmete kooride
asutajaks ja peadirigendiks. On loonud kultuurikeskuse Rugodiv juurde kooristuudio, alates
aastast 2002 on ta Narva Koorikooli direktor ja selle kontsertkoori dirigent. Oma kooridega
on ta konkurssidel saavutanud märkimisväärseid tulemusi nii Eestimaal kui väljaspool.

Raimo Ladva
Represseeritute abistaja
Raimo Ladva küüditati koos vanematega Siberisse. Lapsepõlveaastad möödusid Irkutski
oblastis, kus algas ka koolitee. 1957. aastal õnnestus perega Eestisse naasta. Represseerituid
koondava MTÜ Murtud Rukkilille Ühingu aaeesimehena on käivitanud Tartu
nõustamispunkti töö.

Rein Lember
Kohaliku elu edendaja Abrukal
Abruka kohaliku elu edendaja, saarevaht ja priitahtlike päästjate eestvedaja. Peab Abrukal ka
turismitalu.

Harry Liivrand
Kunstiajaloolane ja -kriitik
Kuraator, kunsti- ja muusikakriitik, kultuuridiplomaat. On juhatanud Tallinna kunstihoonet
ning kureerinud mitmeid olulisi Eesti ja rahvusvahelisi näitusi. 2011–2016 oli Eesti Vabariigi
kultuurinõunik Saksamaal ning aitas kaasa Eesti-Saksa kultuurisidemete edendamisele.

Marika Linntam
Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise korraldaja
Pühendunud töö Eesti eesistumise ajal EL nõukogus. Nõunik Eesti alalises esinduses EL
juures, esinduse töö eeskujulik koordineerimine ja Antici töögrupi juhatamine.

Järvi Lipasti
Hiiu murde tutvustaja, Eesti-Soome suhete edendaja
Oli Soome Instituudi kultuurisekretär Tartus. 2011. aastast on ta Tuglase seltsi koolitus- ja
lõimumisjuht, kes koordineerib ka Eesti kava Helsingi Raamatumessil. Edendanud soome
keele õpetamist Eestis ja eesti keele õpetamist Soomes. Hiidlasena on talle südamelähedane
ka hiiu keele säilitamine, ta andis välja hiiu keele aabitsa „Hiiu keele raamand“.

Marko Matvere
Näitleja, laulja ja lavastaja
Armastatud näitleja, kes on mänginud Tallinna Linnateatris, Estonia ooperiteatris ning
filmides ja teleseriaalides. Ansambli Väikeste Lõõtspillide Ühing solist.

Lehti Merilo
Eestluse hoidja Ameerika Ühendriikides
Eesti rahvakultuuri arendaja Ameerika läänerannikul. Portlandi Eesti kooli asutaja ja selle
pikaajaline õpetaja. Portlandi Eesti Seltsi esinaine ja pikaajaline juhatuse liige.

Margus Mikomägi
Teatrikriitik ja ajakirjanik
Hinnatud ajakirjanik, kes on avaldanud teatrikriitikat, lavastaja- ja näitlejaportreid ning
intervjuusid.

Hedi Minlibajeva
Keelekümbluse edendaja
Lasteaedade keelekümblusprogrammi rajaja, metoodikate väljatöötaja ja arendaja, uudsete
õppevahendite ja metoodiliste materjalide looja. Hedi rühmade lapsed suhtlevad julgelt eesti
keeles. Ta on hinnatud koolitaja nii Eestis kui väljaspool ning oodatud esineja konverentsidel.

Natalja Mõttus
Rahvatantsujuht, kohaliku elu edendaja Ida-Virumaal
Juhendab Narvas Eesti rahvatantsu rühma „Päikeseratas“ juba 20 aastat.

Peep Männil
Ulukiuurija
Zooloog, Eesti suurulukite uurija ja nende tutvustaja, Keskkonnaagentuuri
eluslooduseosakonna peaspetsialist.

Viivi Neare
Eripedagoog ja koolitaja
Pikaaegne pedagoog ja õppejõud, kellel on suuri teeneid hariduslike erivajadustega laste
aitamisel ja nende õpetajate koolitamisel. Töötab eripedagoogina Kiili Lasteaias ja
nõustamiskeskuses Papaver. Tema käe all on õppinud eripedagoogid nii Tartu Ülikoolis kui
Tallinna Pedagoogilises Seminaris.

Enel Niin
Veterinaar
Tänu Enel Niinile sai Eesti marutaudivaba riigi staatuse. Ta on metsloomade
marutaudivastane vaktsineerimise projekti juht ja koordinaator.

Triin Noorkõiv
Hariduselu edendaja
Erinevate haridusalgatuste asutaja ja eestvedaja. On aidanud Eestis käima lükata Noored
Kooli programmi. Tagasi Kooli algatuse ühe asutaja ja arendajana on ta kasvatanud ühiskonna
ja kooli koostööd. Praegu arendab ta algatust „Alustavat õpetajat toetav kool“.

Ello Odraks
Kultuurielu edendaja Lääne-Virumaal
Virumaa poiste-, noormeeste- ja meeskooride kuraator. Olnud kauaaegne üleriigilise laulu- ja
tantsupeo maakondlik kuraator. Samuti on ta korraldanud ja vedanud pärimusmuusika
festivali Viru Säru, maakondlikke laulu-ja tantsupidusid.

Agu Ojasoo
Matemaatikaõpetaja
Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpetajana on ta andnud suure panuse reaalainete
propageerimisse ja viinud läbi matemaatikaõpetajate täienduskoolitust.
Ta on oma eriala hinnatud asjatundja ning hea partner Haridus- ja Teadusministeeriumile
õppekavaarenduses ja riigieksamite väljatöötamisel.

Aleksander Okunev
Näitleja ja pedagoog
Aastast 1990 Vene Teatri näitleja. Osalenud teleseriaalides ja filmides ning tegutsenud teatris
Junost pedagoogi ja lavastajana ning juhendab aastast 2008 Haabersti Vene Gümnaasiumi
teatristuudiot Forte.

Heli Pikk
Eesti ringhäälingu ajaloo talletaja
Eesti Rahvusringhäälingus aastakümnete jooksul salvestatud kultuuripärandi ja rahva
ühismälu vastutustundlik säilitaja ja samas ka väsimatu uuendaja, kes teab täpselt kui oluline
on arhiivimaterjalide säilitamiseks käia kaasas tehniliste arengutega. Ta on üks ERRi
arhiividele veebipõhise juurdepääsu loomise initsiaatoritest ja selle ülesehituse
väljatöötajatest. Lisaks arhiivitööle on ta aastate jooksul koostanud arhiivisalvestistest
mitmeid kogumikplaate, näiteks „Georg Ots Anthology“, „Dirigeerib Peeter Saul“,
„Dirigeerib Eri Klas“. Rahvusvahelise Heli- ja Audiovisuaalse Arhiivide Ühenduse IASA
tegevliige ligi 20 aastat.

Oleg Pissarenko
Džässimuusik ja pedagoog
Kitarrist, helilooja, ansamblijuht, džässi- ja rütmimuusikakultuuri aktivist ning pedagoog.
Tuntud kui jazz-minimalismi ja filosoofilise post-rock’i looja ning karismaatiline lavaartist.
Visionärina on tema juhtimisel sündinud ka Tartu Jazz Club, Narva Jazz Club, Tartu jazz- ja
rütmimuusika festival IDeeJazz ning jazzmuusika haridus Tartus Elleri koolis. 2013. aastal sai
ERRi Aasta muusiku tiitli.

Sirje Potisepp
Ettevõtluse edendaja
Juhtinud 12 aastat tulemuslikult Eesti Toiduainetööstuse Liitu. Paljude toidualaste
teavituskampaaniate eestvedaja ja ekspordi suurendamise kaasaaitaja. Samuti on hinnatud
tema panus hariduse, eriti kutsehariduse, edendamisse.

Carita Rammus
Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise korraldaja
Koordineeriv nõunik tööhõive, sotsiaalpoliitika ja terviseküsimustes Eesti alalises esinduses
Euroopa Liidu juures.

Tiia Randma
Kutsehariduse edendaja
Andnud suure panuse kutsehariduse ja haridusvaldkonna edendamisse ning ettevõtete ja
haridusasutuste koostöö arendamisse. Tema eestvedamisel käivitus oskuste seire ja
prognoosisüsteem OSKA. Kutsekoda SA juhatuse esimees.

Kaarel Raspel
E-teenuste valdkonna edendaja
Kaarel Raspen andis AS Nortal töötajana suure isikliku panuse ID-kaardi turvariski
reliseerumise ennetamisse. Tal oli juhtroll põhimõttelise lahenduse väljatöötamises, mis
võimaldas ID-kaartide ökosüsteemis võtta krüptoalgoritmide asemel kasutusele elliptilised
kõverad, mis ei lase ID-kaardi kiibi turvariskil ilmneda.

Marko Reikop
Ajakirjanik
Tele- ja raadioajakirjanik, armastatud ja hinnatud saatejuht, kes on paarkümmend aastat
juhtinud saateid olnud otse-eetris.

Mare Riimets
Eesti keele õpetaja
Töötas kuni pensionile jäämiseni üle 40 aasta Murru vanglas eesti keele ja kirjanduse
õpetajana ning panustas südamega kogu oma tööelu vältel vangide taasühiskonnastamisse.
Tema pikaaegne panus venekeelsete vangide eesti keele õppesse ning Eesti kultuuri
tutvustamine ja selle õpetamine on aidanud muukeelseid vange Eesti kultuuri- ja keeleruumi
lõimuda.

Reigo Rosenthal
Riigiametnik
Siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö eest Eesti ning liitlaste julgeoleku tagamisel.

Andres Rüdja
Geodeet
Integreeritud geodeetiliste võrkude kontseptsiooni autor, tema eestvedamisel toimus riigi
geodeetilise põhivõrgu rajamine, tihendusvõrgu rekonstrueerimine, kohalike geodeetiliste
võrkude rekonstrueerimine ja rajamine.
Ta on osalenud rahvusvahelistes töögruppides ja andnud oma teadmisi edasi kolleegidele ning
õpetanud Eesti Maaülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli tudengeid.

Irina Seletskaja
Tantsupedagoog, kohaliku elu edendaja Ida-Virumaal
Tantsuõpetaja Narva-Jõesuu Keskkoolis. Üle 30-aastase tantsupedagoogi staažiga on ta
õpetanud Eesti rahvatantsusid sadadele põhiliselt vene juurtega lastele ja noortele ning viinud
nad meie laulu- ja tantsupidudele.

Katrin Sibul
Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise korraldaja
Andis suure panuse eesistumise õnnestumisse ja juhtis hiilgavalt EL Nõukogu üldasjade
nõukogu. Nõunik Eesti alalises esinduses Euroopa Liidu juures, EL nõukogu üldasjade
töögrupi eesistuja.

Mirje Sims
Rahvakunsti edendaja
Haapsalu pitsikeskuse asutaja, eestvedaja ja juhataja. Haapsalu salli kudumise traditsiooni
hoidja ja edendaja.

Helgi Taelma
Tantsulooja ja -õpetaja
Käina Huvi- ja Kultuurikeskuse tantsuõpetajana on ta töötanud selle loomise esimesest
päevast ja tema käe all õpib 150 tantsijat. Tantsuloojana on ta pälvinud vabariiklike
eripreemiaid ja tema tantse on tantsitud suurpidudel. Ning eelkõige – temaga koos nauditakse
seda, mida tantsuga luuakse.

Peeter Tammearu
Näitleja ja lavastaja
Aastani 1994 töötas ta Ugala teatris näitleja, lavastaja ja kirjandusala juhatajana, 1996–2002
Tallinna Linnateatris ja alates 2002. aastast Ugala peanäitejuhina, 2003–2009 direktorina ja
kuni 2010. aastani näitlejana. Alates 2014. aastast näitleja ja lavastaja Kuressaare Linnateatris.

Arvet Tetsmann
Purjetaja ja spordielu edendaja
Eesti Jahtklubide Liidu tehnilise komisjoni esimees. On aastakümneid mõõtnud purjesid ja
paate nii svertpaatide võistlustel kui ka Muhu Väina regatil ja teistel Eesti suurvõistlustel.
Koostanud mitmeid mere- ja purjetamisalaseid raamatuid ja artikleid, andes seeläbi hindamatu
panuse ala ajaloo jäädvustamisse. Ta on Eesti purjetamise raudvara, kes on andnud suure
panuse nii ala edasiarendamisse kui traditsioonide hoidmisse.

Vilma Tikerpuu
Kohaliku elu edendaja Hiiumaal
Terviseedenduse eestvedaja ja kultuurikorraldaja. Vedas aastaid Hiiumaa südametuba,
korraldanud mitmesaja külastajaga melanoomipäevi, organiseerinud koolitusi Hiiumaa
perearstidele ja arstidele ning loonud täiendkoolituste võimaluse Leedus, Palanga
rehabilitatsioonihaiglas. Aasta tervisearendaja 2015. Eesti Memento Liidu juhatuse liige ning
Vabadusvõitlejate ja represseeritute Hiiumaa Ühingu eestvedajaid.

Anne Tiko
Arengupsühholoog ja õppejõud
Tema uurimishuvi on keskendunud psühhosotsiaalselt ohustatud laste toimetulekule ja nende
aitamise võimalustele. Oma teadmisi ja kogemusi rakendanud tulemuslikult selleks, et
tulevased sotsiaaltöötajad ja lastekaitsetöötajad märkaksid ja mõistaksid last ja tema
abivajadust ning sooviksid ja suudaksid tema arengut toetada. Koostanud mitmeid õpikuid ja
metoodilisi materjale, juhendanud tulemuslikult magistri- ja doktoritöid ning olnud viljakas
teadusartiklite autor.

Pearu Tramberg
Filmiajaloo talletaja
Seisab juba 45 aastat hea Eesti filmi- ja fotopärandi säilitamise ja tutvustamise eest. Päästnud
tulevikule kümned nõukogude ajal hävitamisele määratud ajaloolised nitrofilmid ja sajad
haruldased klaasnegatiividel fotod, varjates neid oma kodus.
Tema põhjalikud teadmised ajaloost, arhiivindusest ja filmist on teinud temast mentori
kolleegidele ning asendamatu nõuandja aja- ja koduloouurijaile, samuti arhiivimaterjalidega
töötavaile tele- ja filmitegijaile.

Tiina Uudeberg
Riigikaitse edendaja
Tiina Uudeberg on Kaitseministeeriumis töötatud aastate jooksul oluliselt panustanud sõjalise
riigikaitse planeerimismetoodika ning ametkondadevahelise koostöö edendamisse. Samuti oli
tall oluline roll Riigikaitse arengukava 2017-2026 koostamisel.

Toivo Uusna
Võrkpallitreener, spordielu edendaja
Jõgevamaa pikaajaline võrkpallielu eestvedaja, kelle juhendamisel on viimase kolmekümne
aasta jooksul paljud Põltsamaa noored jõudnud Eesti tippvõistkondadesse ja Eesti
koondisesse. Samuti on ta mitmete traditsiooniliste võrkpallivõistluste korraldaja ja
peakohtunik.

Tiiu-Mai Vanderer
Eestluse hoidja Ameerika Ühendriikides
On olnud Eesti Vabariigi Peakonsulaadi New Yorgis taasloomise ning järjepideva arengu
juures alates 1992. aastast.

Genadi Vassiljev
Maaparandusinsener
Järjepidevalt juhtinud ja koordineerinud maaparanduse projekteerimist ja ekspertiise ning
panustanud inseneride kutseoskuste tõstmisele. Ta on olnud aktiivne registrite, õigusaktide ja
juhendmaterjalide väljatöötaja nii enne kui pärast taasiseseisvumist, mis on teinud
võimalikuks põllu- ja metsamaa sihipärase kasutamise. Tema töö toel on viljakandvamaks
saanud ligi pooled Eesti kuivendatud põllud ja kiirenenud metsade juurdekasv.

Rein Vendla
Orkestridirigent ja pedagoog
Eesti puhkpillimuusika arendaja ja hinnatud puhkpilliõpetaja. Juhatab Suure-Jaani
Gümnaasiumi puhkpilliorkestrit, Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi puhkpilliorkestrit, Pärnu Noorte
Puhkpilliorkestrit, Pärnu Koidula Gümnaasiumi puhkpilliorkestrit ja Pärnu Muusikakooli
puhkpilliorkestrit, lisaks on ka instrumendiõpetaja Sindi Muusikakoolis.

Janek Vipre
Ettevõtluse edendaja
Ettevõtja ja kohaliku elu edendaja, Narma OÜ Juhatuse liige. Narma on ehe näide sellest, et
ka nišitootega võib olla globaalselt edukas ja tooteportfell ei pea olema väga lai, et olla omas
valdkonnas tegija. Disain saab alguse tehnoloogilistest lahendustest ja Lihulas kootud
ainulaadsed newWeave vaibad ning Haapsalu külje all Uuemõisas valmivad plastikvaibad on
artiklid, mille järgi ettevõtet tuntakse ja hinnatakse enim.

Margit Võsa
Koorijuht ja naiskoorilaulu edendaja
Eesti Naislaulu Seltsi esinaine alates 2014. aastast. Andnud väga suure panuse naiskoorilaulu
edendamisele ja algatanud uusi muusikalisi projekte naiskooridele üle Eesti. Andnud
ühiskontserte Peterburis, Riias. Loonud, juhtinud ja juhatanud naiskoori Carmina alates 1989.
aastast.

Mati Õun
Sõjaajaloolane ja sporditegelane
Aastal 1988 oli Õun Eesti Akadeemilise Sõjaajaloo Seltsi asutaja ja aastast 2008 on ta seltsi
auesimees. Ta on olnud Eesti merendusterminoloogia komisjoni esimees. Tema sulest on
ilmunud 100 merendus- ja ajalooteemalist raamatut, mitme teatmeteose kaasautor ja kümnete
muude publikatsioonide autor.
Samuti on ta Eesti jõutõstmise ja kulturismi arendaja ja aastast 2000 on ta Eesti Jõutõsteliidu
auesimees. Ta on ka Kaitseliidu Toompea malevkonna asutajaid.

Valgetähe medal

Toomas Aguraiuja
Bussijuht
Töötab bussijuhina 1969. aasta jaanuarist ja on oma ametile truu tänaseni. Tänu oma
erakordsele karismale ja positiivsusele on ta eeskujuks kõigile Eesti bussijuhtidele ja teda
hinnatakse nii kolleegide kui tellijate poolt väga kõrgelt. Lisaks tööalasele professionaalsusele
ja tavakeeltele on ta omandanud suhtluseks mitmeid teisi keeli: rootsi, läti, itaalia jne., mis
veelgi väärtustab tema oskusi ning tekitab turistidele kodusema ja sõbralikuma tunde.

Liia Piho
Kirjakandja Valgamaal
Kirjakandja Valgamaal Otepääl juba 20 aastat, kõigile lähedane ja oma inimene.
Eesti Punase Risti II klass

Leonhard Kukk
Uroloog, tervishoiu edendaja
Põhja-Eesti Regionaalhaigla kirurgiakliiniku juhataja alates 2002, olnud aastaid Euroopa
Uroloogide Nõukogus (EBU) Eesti esindaja. Aktiivne tegevarst ja meditsiinijuht. Panustanud
oluliselt eriala arengusse Eestis ja Euroopas, olnud noorte kolleegide suunaja ja innustaja
aastakümneid. Terava sotsiaalse närviga meditsiiniprobleemide lahendaja nii lokaalsel, kui
riiklikul tasandil.

Margot Peetsalu
Arstiteadlane, kirurg
Tartu Ülikooli Kliinikumi vanemarst-õppejõud, meditsiiniteaduste doktor. Tartu Ülikooli
Kirurgiliste haiguste dotsent alates 2008. Pikaaegselt töötanud üldkirurgina, on olnud Eestis
uute meetodite juurutaja pärasoolekirurgias ning aktiivselt tegelenud ka endoskoopiliste
uuringute ja protseduuridega. Aastakümneid osalenud Tartu Ülikooli õppejõuna uute arstide
ettevalmistamisel ning olnud aktiivne teadustöös, tema kontol on üle 70 teadustrükise.

Lee Tammemäe
Naistearst, tervishoiu edendaja
Ida-Tallinna Keskhaigla Naistekliiniku juhataja. Loonud kaasaegse innovaatilise
sünnitusmaja, mille perinataalnäitajad on Euroopa kontekstis üle keskmise. Järjepideva tööga
on sünnitusabi kvaliteedi parandamisega muutnud Ida-Tallinna Keskhaigla Sünnitusmaja
eeskujuks teistele Eesti sünnitusabi asutustele.

Eesti Punase Risti III klass

Ojar Eerik
Onkoloog
Eesti arstiteadlane, onkoloog ja erakorralise meditsiini arst. Meditsiiniedendaja ja aktiivne
ühiskondliku elu elavdaja Saaremaal.

Ernst Johannes Haberl
Lasteneurokirurg, Saksamaa
Meditsiinidoktor, professor, Bonni Ülikooli Lasteneurokirurgia osakonna juhataja. On alates
1988. aastast jätkupidevalt olnud Eesti jaoks lasteneurokirurgia alal mentor, õpetaja,
erispetsiifiliste haigete jaoks konsultant ning vajadusel aidanud haigete ravi korraldada
Saksamaal ning on rahvusvahelises plaanis Eesti toetaja teadus- ja ravitöö koostööprojektide
osas. Tänu tema panustamisele on tänaseks kujunenud varem Eestis ravimatuks peetud
harvikhaiguste sekka liigituva seljaajusonga ja vesipeahaigete tänapäevane käsitlussüsteem ja
juurdunud Saksamaa eeskujul kaasaegsed raviprintsiibid ka Eestis.

Ülle Kadastik
Naistearst ja õppejõud
Tartu Ülikooli Kliinikumi naistekliiniku vanemarst-õppejõud sünnitusabi ja günekoloogia
erialal. Praktiseeriva arstina on Ülle Kadastik mitmeski mõttes oma eriala üks pioneere Eestis.
Ta on aastate jooksul juurutanud mitmeid naiste elukvaliteeti oluliselt mõjutavaid
operatsioone. Samuti on ta kahel viimasel aastakümnel järjepidevalt tegelenud noorte arstide
koolitamisega günekoloogiliste operatsioonide vallas ning regulaarselt esinenud ettekannetega
arstide täienduskursustel. Ta on tänu oma igapäevasele tööle nii patsientide kui kolleegide
poolt kõrgelt hinnatud.

Theodor Michael
Lasteneuroloog, Saksamaa
Meditsiinidoktor, Bonni Ülikoolikliiniku laste- ja noortemeditsiini neuroloogia üksus. Dr
Theodor Michael on Eestiga tihedates sidemets olnud alates 1988. aastast ja olnud Eesti jaoks
interdistsiplinaarse erineuroloogia alal mentor ja õpetaja, haigete nõustaja - konsultant, viinud
Eesti rahvusvaheliste kontaktide ja teadusuuringute juurde, olles toetaja ning
koostööprojektide osaline.

Anne Ormisson
Lastearst ja õppejõud
Hinnatud pediaatria ja juhtiv neonatoloogia õppejõud, perinatoloogia eriala rajaja Eestis.
Kirjutanud käsiraamatuid lastevanematele, koostanud mitmeid õppevahendeid. Eesti ja
rahvusvaheliste uurimisprojektide tulemustest avaldanud 64 teadusartiklit. Viie
teadusväljaande toimetuskolleegiumi liige. Olnud Eesti Lastearstide Seltsi president ning
Eesti Perinatoloogia Seltsi asutaja ja president, samuti mitmete rahvusvaheliste teadusseltside
juhatuse liige. Aktiivne laste tervise populariseerija Eesti meedias.

Ants Paapstel
Südamekirurg
Südamekirurg Põhja-Eesti Regionaalhaigla Kirurgiakliiniku Kardiotorakaalkirurgia keskuses.
Igapäevase kirurgitööga on päästnud inimelusid ning parandanud sadade inimeste
elukvaliteeti. Uurinud isheemiatõve ägedaid vorme ja nende kirurgilist ravi, avaldanud üle 20
teadustrükise.

Kalle Põder
Radioloog
Üks Eesti invasiivradioloogia rajajatest, mitmete uute ravivõtete juurutaja Eestis. Olnud
aastaid Eesti korvpalli rahvusmeeskonna arst. Pälvinud oma kolleegide ja õpilaste
lugupidamise ning töötab siiani täisjõuga Eesti meditsiini arenguks ning patsientide
hüvanguks.

Eesti Punase Risti IV klass

Maie Egipt
Vähihaigete abistaja
Pikaaegne Eesti Vähiliidu tegevjuht ning juhatuse esimees. Ta on aidanud tõsta Eesti elanike
teadlikkust välditavatest vähiriskidest. Väga olulisel kohal on tema töös vähihaigete
elukvaliteedi parandamine ja vähktõvega seotud sotsiaalsete probleemide lahendamine.
Vähiliidus alustades oli tema ideeks käivitada rinna- ja emakakaelavähi sõeluuringute
kampaaniad ja see on edukalt jätkunud koostöös Haigekassaga. Maie Egipti südameasjaks on
rinnavähi vastane võitlus ja ta aitas mammograafiabussi saamiseks organiseerida mitmeid
heategevusüritusi. Nüüd opereerib buss Lõuna- ja Kesk-Eestis ja aitab kaasa rinnavähi
sõeluuringu tegemisele.

Indrek Ints
Päästeametnik
Ta on Päästeametis töötanud 21 aastat, neist viimased 11 aastat ennetustöö osakonna juhina.
Tema osalusel on loodud Eestis toimiv ja tulemuslikult tegutsev tule- ja veeohutusalane
ennetustöö ja tal on oluline roll ameti muutumises reageerivast ennetavaks ja elanike
süsteemses ohutusalase teadlikkuse tõstmises.

Ülo Lomp
Doonorluse edendaja
Igasuviste doonoritelkide mõtte algataja ning elluviijana teinud vereloovutuse nähtavaks ja
kasvatanud oluliselt selle kandepinda. Loosungiga „Ka doonor on riigikaitsja!“ lõi hea
koostöö Kaitseväe, Kaitseliidu ja verekeskuse vahel.

Kairit Numa
Puuetega inimeste abistaja
Peri Sotsiaalkeskuse käivitaja ja eestvedaja. 1997. aastast aktiivselt ja järjepidevalt arendanud
Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda, korraldades teabepäevi ja koolitusi ning edendades
koostööd erinevate puuetega inimeste ühenduste vahel. Ta on vastutustundlik ja kaasinimeste
suhtes hooliv kodanik, kelle eestvedamisel tegutseb ka Põlva toidupank.

Toivo Tänavsuu
Vähihaigete abistaja
Vähiravifondi Kingitud Elu asutajat ja juhti. Tema ennastsalgava tööga on paljud vähihaiged
saanud oma raskele haigusele leevendust. Eriti tänuväärne on tema tegevus väikeste laste
aitamisel.

Eesti Punase Risti V klass

Kersti Anijärv
Vereandja
Loovutanud verd 117 korda.

Riho Hänikene
Vereandja
Loovutanud verd 104 korda.

Aare Puusepp
Vereandja
Loovutanud verd 104 korda.

Tiina Saar
Vereandja
Loovutanud verd 106 korda.

Jarek Talisainen
Vereandja
Loovutanud verd 106 korda.

Kotkaristi I klass

Riho Terras
Kaitseväe arendaja, kindral
Riho Terras on kaitseväe juhatajana andnud märkimisväärse panuse Eesti kaitsevõime
arengusse, selged ja mõõdetavad sihid on taganud Kaitseväe ja kogu Eesti kaitsevõime
järjepideva arengu. Tähelepanu väärib ka kindral Terrase panus rahvusvahelises tegevuses.

Kotkaristi II klass

Martin Herem
Kaitseväe arendaja, brigaadikindral
Martin Herem on erinevatel ametikohtadel andnud märkimisväärse panuse Eesti kaitsevõime
arengusse. Tema juhtimisel on uuendatud ja läbi õppuste harjutatud operatiivplaane ning
kaitseväe mobilisatsioonisüsteemi. Samuti on ta andnud hindamatu panuse rahvsuliku
ohvitserkonna ja reservväe arengusse Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülemana ja Kirde
Kaitseringkonna ülemana.

Harri Kalevi Ohra-aho
Soome Kaitseväe luureülem, kindralmajor
Eesti ja Soome kaitse- ning julgeolekualase koostöö edendamise eest

Kotkaristi III klass

Veiko-Vello Palm
Kaitseväe arendaja, kolonel
Veiko-Vello Palm on mänginud võtmerolli Eestisse 2017. aastal paigutatud liitlaste
lahingugrupi vastuvõtmisel ja tegevuse alustamisel. 1. jalaväebrigaadi ülemana on ta lisaks
Eesti suurima rahuaegse väeüksuse juhtimisele ja arendamisele koordineerinud Tapa linnakus
tehtud töid taristu arendamisel, liitlaste sõdurite ja tehnika vastuvõtmisel ning Eesti kaitseväe
väljaõppetsüklisse lõimimisel.

Kotkaristi IV klass

Marek Laanisto
Kaitseliitlane, kolonelleitnant
Marek Laanisto on Viru maleva pealikuna andnud märkimisväärse panuse maakaitsevõime
tugevdamiseks strateegiliselt olulises regioonis. Tema juhtimisel on käivitatud Kirde
maakaitseringkonna staabi arendamine.

Margo Palloson
Kaitsepolitseiametnik
Pikaajaline ja tulemuslik töö Eesti julgeoleku tagamisel ja põhiseadusliku korra kaitsel.

Jevgeni Pissarev
Endine lennusalga ülem
Jevgeni Pissarev on PPA lennusalgas teenistuses oldud 23 aasta jooksul andnud hindamatu
panuse nii lennusalga arengusse kui ka otsingu- ja päästetöödesse. Kopteri kaptenina on ta
osalenud lugematutel otsingu-, pääste- ja politseioperatsioonidel ning selle kõrvalt isiklikult
panustanud nii uute pilootide väljaõppesse, kui ka protseduuride arendamisse.

Harli Talts
Tegevväelane, kolonelleitnant
Harli Taltsil on suured teened NATO õhuturbeoperatsioonide käivitamisel Ämari
lennubaasist. Tema juhtimisel käivitati lennubaasi baasioperatsioonide keskus, tänu millele sai
võimalikuks NATO õhuturbeemissiooni läbiviimine Ämari lennubaasist.

Janek Valge
Kaitsepolitseiametnik
Pikaajaline ja tulemuslik töö Eesti julgeoleku tagamisel ja põhiseadusliku korra kaitsel.

Kotkaristi V klass

Andrei Härm
Politseiametnik, politseileitnant
Andrei Härm juhib jälitusametnike grupi tööd, kelle ülesandeks on fentanüüli leviku
tõkestamine. Tema pühendumus tõendite kogumisel ja politseioperatsioonide läbiviimisel
viis eelmiselaastal kahe Eestis olulise fentanüüliga tegelenud grupi kinnipidamiseni, mille
käigus võeti kurjategijatelt ära rekordiline kogus fentanüüli. Samuti on ta panustanud mitmete
teiste organiseeritud kuritegevusega seotud kriminaalasjade uurimisele.

Aleksandr Lupanov
Kaitseliidu Alutaguse maleva operatiivsektsiooni ülem – Narva malevkonna instruktor,
kapten

Aleksandr Lupanov on Kaitseliidu Narva malevkonna instruktorina andnud suure isikliku
panuse malevkonna arengusse ja väljaõppesse ning Kaitseliidu populariseerimisse piirkonnas.

Mati Tint
Kriminalistika edendaja, vanemkomissar
Mati Tint on andnud 28 aasta jooksul andnud suure panuse Lõuna-Eestis kuritegude
lahendamisse ning uute kriminalistide koolitamisse. Ta on aidanud kaasa mitmete suurte ja
samas ametniku jaoks emotsionaalselt raskete juhtumite uurimisse ning samas koolitanud
välja suurema osa piirkonna tänastest kriminalistidest.

Kotkaristi kuldrist

Janis Jallai
Tegevväelane, staabiveebel
Janis Jallai on üks Eesti Õhuväe allohvitserkonna eestvedajaid ning panustanud isiklikult
missioonidel vigastada saanud kaitseväelaste toetamisse. Staabiveebel Jallai on andnud
hindamatu panuse Õhuväe allohvitseride karjääri- ja haridusmudeli väljatöötamisse, misläbi
on paranenud allohvitserikonna kvaliteet ja väljaõpe. Samuti on ta tugiisikuna aidanud
Suurbritannias ravil viibivaid teenistuses vigastada saanud kaitseväelaseid ning olnud mitmete
vigastatud veteranide ja nende laste toetamiseks mõeldud heategevusürituste ja
kogukonnaprojektide eestvedajaks.

Siim Saliste
Tegevväelane, ülemveebel
Siim Saliste on Kaitseväe esimese ülemveeblina andnud hindamatu panuse allohvitseride ja
sõdurite väljaõppesse, nõustamisse ja distsipliini ning tähtsustanud allohvitseride rolli
Kaitseväes. Sellega on ta tõstnud tunduvalt allohvitserkonna taset ning andnud suure panuse
riigikaitse arendamisse.

Kotkaristi hõberist

Meelis Juhandi
Politseiametnik, politseikapten
Politsei- ja piirivalveameti Kuressaare jaoskonna piirkonnavanem
Meelis Juhandi on andnud suure isikliku panuse Saare maakonnas turvalise elukeskkonna ja
ennetustöö arengusse. Tema eestvedamisel on maakonnas käivitatud mitmeid projekte,
millede eesmärgiks on olnud kogukondlikku turvalisust puudutavatele murekohtadele
lahenduste otsimine koostöös kohalike elanikega. Politseitöö väliselt on ta pikaajaliselt
panustanud ka Orissaare Gümnaasiumi riigikaitse kursuse lektorina ning ohvriempaatia
kursuse lektorina.

Maarjamaa Risti I klass

Xavier Bettel
Luksemburgi Peaminister, Eesti-Luksemburgi suhete edendaja
Xavier Bettel propageerib Eesti e-residendina meie riiki ja IKT-lahendusi. Samuti sõlmiti
tema toetusel kahe riigi vahel möödunud aastal andmete ja infosüsteemide majutamise
kokkulepe, mille eesmärk on tagada Eesti digitaalne järjepidevus. Xavier Bettel aitas kaasa
Euroopa Liidu esimese digitaalse tippkohtumise toimumisele Tallinnas, millel oli oluline
tähtsus Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisel.

Maarjamaa Risti III klass

Mario Ohoven
Eesti-Saksamaa suhete edendaja
Saksa väikeste ja keskmiste firmade liidu (BVMW) ning Euroopa väikeettevõtete liidu (CEAPME)
president Ohoven aitab arendada Saksamaa ja Eesti vahelist majanduskoostööd.

Maarjamaa Risti V klass

Malcolm Irving Wilson
Eesti autospordi toetaja, Suurbritannia
Malcolm Wilsonil on olnud oluline roll Eesti autospordis. Ta aitas viia nii Markko Märtini kui
Ott Tänaku rallimaailma tähtede hulka, andes sellega võimaluse kümnetele tuhandete
eestlastele elada omadele kaasa ralliradade ääres üle maailma ning sadadele tuhandetele
eestlastele meedia kaudu nende saavutusi jälgida.