Auditi käigus telliti põhjalik omavalitsuste lehtede meediaseire, mille tulemused antakse kasutada ka erakondade rahastamise järelevalve komisjonile (ERJK).

Toomas Mattsoni sõnul pole audit, mis käsitleb reklaami- ja kommunikatsiooniraha kasutamist valdades ja linnades, veel lõppenud ja seadusest tulenevalt ei ole seetõttu võimalik veel selle tulemustest rääkida.

"Oma auditis, mis valmib suvel-sügisel, püüab riigikontroll senist praktikat analüüsides anda soovitusi, millest võiks olla kasu vähendamaks avaliku reklaami- ja kommunikatsiooniraha kasutamist selleks, milleks see ei ole tegelikkuses mõeldud," selgitas Mattson.

"Seejuures püüame auditis välja tuua loetelu teatud tunnustest, mis omavalitsusüksuste sobimatut teavitust iseloomustavad ja mida nad saaksid parimate praktikate koostamisel arvestada," lisas Mattson.

Kuna riigikontrollil on õigus teha ettepanekuid õigusaktide muutmiseks, tegi riigi audiitor 2015. aasta alguses avaldatud auditis soovituse täiendada erakonnaseadust, andes erakondade rahastamise järelevalve komisjonile teatud olukorras operatiivsema sekkumise võimaluse.

"Siin tuleb leida aga tasakaal ja analüüsida, millised küsimused saavad olemuslikult leida lahenduse erinevate regulatsioonide pinnalt ja milliste teemade puhul on tegemist poliitilise kultuuri ja heade tavade järgmise küsimustega. Panustamine üha rohkematele ja täpsematele regulatsioonidele ei pruugi tegelikkuses anda soovitavat tulemust," märkis Mattson.

Ta rõhutas, et oluline roll on just poliitilise kultuuri arengul ja igaühel on võimalik sellesse arengusse anda oma panus. "Riigikontroll peab avalikkuse ehk valijaskonna taunivat suhtumist oluliseks teguriks, heidutamaks neid, kel mõttes kasutada avalikku raha erakondliku mainekujunduse huvides või poliitikute reklaamiks. Oluline on luua ja levitada parimat praktikat selles valdkonnas," sõnas Mattson.

Eesti Päevaleht kirjutas kolmapäeval, kohalikes omavalitsustes võimul olijad piiravad omavalitsuste poolt välja antavates ajalehtedes opositsiooni võimalusi sõna saada. Kriitilised artiklid jäetakse sageli avaldamata ja ette on tulnud sedagi, et opositsiooni esindajad lõigatakse vallalehe grupifotolt välja.

Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) aseesimes Kaarel Tarand ütles, et ERJK fookus on väga piiratud ja komisjoni huvitab otsene avalike vahendite eest tehtud poliitreklaam. Lehtedes on keelatud otsene üleskutse "vali mind", samuti näiteks üleskutse tulla vallapoliitiku kampaaniaüritusele, kui see ilmub valla makstud lehekülgedel, mitte ostetud reklaamina.

Tarandi arvates võiksid vallavolikogud ise kokku leppida, kuidas vallaleht ilmub ja millistel tingimustel saab sinna kirjutada. Hirmu kohta, et võimupoliitikud teevad reegleid, mis sobivad neile, aga mitte opositsioonile, ütles Tarand, et võimupoliitikutel tasub mõelda ka võimalusele, et nad pole alati võimul, vaid võivad pärast valimisi opositsiooni jääda.