Keskerakonda toetas jaanuaris 27 ning Reformierakonda 26 protsenti valimiseelistuse avaldanud vastajatest.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna (SDE) toetusprotsendid püsisid eelmise aasta lõpu tasemel - vastavalt 12 ja 11 protsenti.

Suurima languse tegi Isamaa ja Res Publica Liidu reiting, mis langes kaheksalt protsendilt viiele ehk valimiskünnise piirile. Künnise alla jääksid Vabaerakond ja Rohelised võrdselt nelja protsendi suuruse toetusega.

Eelmisel nädalal avalikustatud Kantar Emori uuring näitas sootuks teisi ja detsembrikuuga võrreldes märksa drastilisemaid muutusi. Emori järgi toetas Reformierakonda 34,2, Keskerakonda 20,5, EKRE-t 18,4, sotsiaaldemokraate 11, Vabaerakonda 5,4, IRL-i ja Rohelisi võrdselt 4,5 protsenti.

Turu-uuringute AS-i uuringujuhi Juhan Kivirähki hinnangul tuleneb suur erinevus kahe küsitluse vahel uuringufirmade poolt kasutatavast erinevast küsitlusmetoodikast.

"Kui Turu-uuringute AS viib läbi näost-näkku küsitlused inimeste kodudes, kasutades küsitlusvalimi moodustamiseks klassikalist juhuvalimit, siis Kantar Emor teeb veebiküsitlust, mille valim moodustatakse firma poolt eelnevalt värvatud vastajate paneelist. Pealegi on küsitletute vanusevahemik Kantar Emori küsitlustes piiratud ülevalt poolt 74 eluaastaga," selgitas Kivirähk.

"Võib öelda, et Kantar Emori küsitlustulemusi võiks pidada valimiseelistuste suhtes representatiivseks juhul, kui järgmisel riigikogu valimistel saaks valija hääletada üksnes e-hääletusel ning üle 74-aastased kodanikud jäetaks ilma valimisõiguseta," lisas Kivirähk.