ABC News teatas asjaga kursis olevatele allikatele viidates novembris, et Muelleri büroo on huvitatud sisemistest e-kirjadest, mis on seotud USA Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) direktori James Comey vallandamise ja Sessionsi varasema otsusega taandada end kogu Venemaa sekkumise uurimisest. Siis ei olnud aga selge, millist laadi informatsiooni Muelleri meeskond võis otsida.

Comey vallandati mais ja päevi hiljem nimetas peaprokuröri asetäitja Rod Rosenstein Muelleri eriprokuröriks.

Ovaalkabineti kohtumisel pärast Muelleri ametisse nimetamist ütles president Donald Trump Sessionsile, et ta peaks tagasi astuma, mis sundis Sessionsit tagasiastumisavaldust esitama, teatas ajaleht New York Times. Trump ei rahuldanud aga lõpuks tagasiastumisavaldust, kui nõunikud olid seoses Comey vallandamisega selle eest hoiatanud.

Kuu pärast seda tahtis Trump lasta Valge Maja abidel Muelleri vallandada, kuid taganes sellest, kui Valge Maja jurist Don McGahn ja teised tegid talle selgeks, et on selle vastu, teatas allikas ABC Newsile.

Justiitsministeeriumi tolleaegsed e-kirjad ja muud dokumendid, sealhulgas e-kirjad Valge Maja ametnikega, on nüüd saadetud Muelleri büroole, teatas asjaga kursis olev allikas.

Sessions ja Rosenstein mängisid võtmerolle Comey palju kära tekitanud vallandamisel. Vastuolulise sammu avalikuks kaitsmiseks tol ajal avaldas Valge Maja kaks memo, mille olid kirjutanud eraldi Sessions ja Rosenstein, kes mõlemad süüdistasid Comeyt seoses tema tegevusega Hillary Clintoni välisministrina eraviisilise e-postiserveri kasutamise uurimisel. Esindajatekoja kuulamisel eelmisel aastal keeldus Rosenstein ütlemast, kas ta konsulteeris enne Comey vallandamist Valge Majaga või kas keegi palus tal kirjutada tema memo, väites, et sellised küsimused võivad vabalt olla eriprokuröri juurdluse huviorbiidis.

Mueller on juba esitanud süüdistused Trumpi kaastöötajatele, sealhulgas Flynnile.

Flynn vallandati vaid mõni nädal pärast Trumpi administratsiooni ametisse astumist pärast seda, kui tollane peaprokuröri kohusetäitja Sally Yates informeeris Valge Maja ametnikke, et Flynn valetas neile oma kontaktide kohta Vene ametnikega.

Justiitsministeerium on nüüd andnud Muelleri meeskonnale üle ka selle asjaga seotud sisedokumendid, teatasid allikad.

Allikate sõnul on Muelleri meeskond küsinud justiitsministeeriumi kõrgetelt ametnikelt ka informatsiooni nende ministeeriumis töötamise ajal toimunu kohta.