Mullu septembri lõpus jäi Kiviõli turul kontrollidele vahele mees, kes müüs oma sõiduautost ja haagisest värsket kala, millel aga puudusid dokumendid, mis tõestaks, kust oli kala pärit. Mehelt konfiskeeriti 81 kilo koha, 19 kilo ahvenat ja 31 kilo särge ja tema suhtes alustati kriminaalmenetlus karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb loodusliku loomastiku kahjustamist.

Nii näiteks on jahiuluki, kala vms küttimise või püügi ebaseadusliku korraldamise eest või nõuete rikkumise eest Eestis ette nähtud rahaline karistus või kuni kolmeaastane vangistus.

Tänavu jaanuaris lõpetas prokuratuur mehe suhtes kriminaalmenetluse oportuniteediga, mis tähendab, et meest ei karistata kriminaalkorras, kuid ta peab hüvitama tehtud kahju. Keskkonnakahjuna tuli mehel hüvitada 2610 eurot ja 60 senti, lisaks tuli tal maksta riigieelarvesse 300 eurot, selgub Viru ringkonnaprokuratuuri määrusest.

Mehel on aega raha tasumiseks kuus kuud.