Eesti Unemeditsiini Selts toetab kellakeeramise lõpetamist talveajal, kuna see on lähemal meie tõelisele vööndiajale. Paljud põhjamaalased aga eelistavad suveaega, kuna talveaja järgi hakkaks päike suviti veel varasemal kellaajal tõusma.