Tallinna sisekontroll edastas linnavalitsusele Põhja-Tallinnas asuva Salme kultuurikeskuse kontrollaruande, mille kohaselt on keskuse juhtimises tuvastatud erinevaid rikkumisi. Sellega seoses teeb Põhja-Tallinna linnaosa valitsus kultuurikeskuse juhtimises olulisi muudatusi.

Salme kultuurikeskuse senine direktor Toomas Loo viiakse üle madalamale ametikohale. Tööleping on lõpetatud Salme keskuse peaadministraatoriga ning vähemalt veel ühe juhtiva töötajaga lõpetatakse töösuhe lähitulevikus.

Salme keskuse direktori kohusetäitjaks määratakse Põhja-Tallinna linnaosa valitsuse kultuuri- ja hariduse peaspetsialist Sten Svetljakov. Salme kultuurikeskusele uue juhi leidmiseks korraldatakse avatud konkurss.

Põhja-Tallinna linnaosa vanema Raimond Kaljulaidi sõnul alustati Salme kultuurikeskuse põhjalikku kontrollimist 2017. aasta alguses linnaosa valitsuse palvel.

"Järelevalve esimene etapp keskendus lasteteatri tegevusele ja päädis Meelis Pai töösuhte lõpetamisega. Minu eesmärk on see, et Salmest saaks kaasaegne kogukonna kultuurikeskus, mis ei jääks millegi poolest alla Kultuurikatla ja Vaba Lava tasemele. Selleks leiame avatud konkursi kaudu Salme kultuurikeskusele uue juhi, kelle ülesanne on keskuse kogu tegevuse viimine täiesti uuele tasemele," ütles Kaljulaid.

Rikkumised juba varasemate kontrollide käigus
Järelevalve tuvastas, et keskuse juhid ei olnud kõrvaldanud mitmeid varasemate kontrollide käigus ilmsiks tulnud puuduseid.

Näiteks ei olnud kehtestanud vajalikke sisemist töökorraldust reguleerivaid dokumente, korraldatud huviringide nimekirjade arvestust ja ringitasude üle vajalikul määral järelevalvet. Samuti ei olnud keskuse juhtkond muutnud ringijuhtide tasustamise süsteemi läbipaistavaks ning viinud lepingute vormistamist vastavusse nõuetega.

Lisaks ilmnes järelevalve käigus, et ruumide kasutusse andmisel ei järgita kehtestatud hinnakirja. Keskuse kohvikuruumid olid antud kasutusse ühe töötajaga seotud äriühingule.

Küsitavusi tekitas ka tööjõu mõistlik ja efektiivne kasutamine keskuse töös. Näiteks töötab Salme koosseisus 6 koristajat, kuid õhtustel üritustel on koristusteenuste osutamiseks sõlmitud töövõtulepingud. Palgal on kaks majahoidjat, kuid muruniitmise eest makstakse lisaks töövõtulepingu alusel.

Salme keskust kontrolliti ka eelnevatel aastatel - linnaosa valitsus 2015. aastal ja linna sisekontrolöri teenistus 2013. ja 2014. aastal. Varasemates kontrollaruannetes toodud puudusi ei olnud keskuse juhid siiamaani täielikult kõrvaldanud.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid