2014. aastal nimetas Äripäev Krossi oma juhtkirjas maksuskeemitajate äripartneriks. Kross kaebas lehe kohtusse ja sai 2016. aastal maakohtus võidu, Äripäevalt mõisteti Krossi kasuks välja 10 000 eurot.

Äripäev kaebas otsuse edasi. Kohtuveskid jahvatavad aeglaselt, mistõttu ringkonnakohtu otsust antud asjas veel pole.

Küll aga toodi see maakohtu lahend välja riigikohtu analüüsis mittevaraliste kahjude hüvitamise kohta. Sellele viitas omakorda Sarapuude advokaat Oliver Nääs oma nõudekirjades Ligile ja Helmele.

Ligile ja Helmele esitatud nõuetes on üks oluline erinevus. Helme puhul on nõude esitaja vaid Arvo Sarapuu. Kuna Ligi nimetas ühes oma sõnavõtus Sarapuude perekonda majandusminister Kadri Simsoni otsustest kasusaajana, esindab Nääs selles vaidluses Sarapuude perekonna seitset liiget.

Sellest tulenevalt on ka võimaliku nõude suurus Ligile ja Helmele erinev. "Juhime tähelepanu, et kuna olete enda väidetes sidunud korruptiivsete huvidega kõik perekond Sarapuu liikmed, siis on igal isikul teie vastu ka eraldiseisev mittevaralise kahju hüvitamise nõue. Kohtupraktikas on tipp-poliitiku alusetult korruptandiks nimetamisel mõistetud mittevaralise kahju hüvitisena välja 10 000 eurot. Avaliku elu tegelasteks mitteolevate isikute puhul võib hüvitis olla suurem. Kokku võivad perekond Sarapuu nõuded teie vastu mittevaralise kahju
hüvitamiseks jääda vahemikku 50 000 kuni 100 000 eurot," kirjutas Nääs Ligile.

Helmele saadetud kirjas viitas Nääs samuti Krossi kohtulahendile, kus maakohus mõistis Äripäevalt Krossi kasuks välja 10 000 eurot.