“Vaadates viimaste aastate tulemusi ja statistilisi näitajaid, saab öelda, et me elame turvalisemas Eestis kui kunagi varem. Nii Elmar Vaher kui Kuno Tammearu on suurte kogemustega inimesed ja neile tuleb pakkuda võimalust jätkata senist head tööd,” ütles siseminister. Mõlemad peadirektorid on ametis alates 2013. aastast.

Kuno Tammearu eestvedamisel koostati päästeameti strateegia aastani 2025, mille eesmärk on saavutada turvalisuses Põhjamaade tase. Selleks on päästeamet seadnud ka selged eesmärgid ja mõõdikud.

Viimastel aastatel on oluliselt vähenenud tule- ja veeõnnetustes hukkunute arv, selles on suur roll päästeameti läbi viidud kampaaniatel ja päästjate kodukülastustel. Samuti on Tammearu jõuliselt seisnud päästjate töötingimuste eest – päästjate palk on aasta aastalt vähehaaval tõusnud. Samuti on päästeamet viimasel ajal hankinud uut päästetehnikat.

Elmar Vaheri juhtimisel on PPA-s majanduskulude ja personalikulude kokkuhoiu arvelt leitud võimalusi lisavajaduste katmiseks. Vaher on suutnud tagada politseinike palgatõusu ja muuta efektiivsemaks ameti kasutusel oleva kinnisvara ja ametisõidukite kasutamist, suunates ressursse sinna, kus parasjagu kõige rohkem vaja.

Viimaste aastate jooksul on Eestis järjepidevalt vähenenud nii kuritegevus kui liiklussurmad. See positiivne trend on ühiskonna arengute, politsei järjepideva töö ning kogukonna kaasamise koosmõju tulemus. Politsei on hakanud oluliselt rohkem tähelepanu pöörama näiteks lähisuhtevägivallale, rändeteemadele ja küberkuritegevusele ning on valmis paindlikult muutuvale keskkonnale reageerima.

Nii politsei- ja piirivalveameti kui päästeameti peadirektori nimetab siseministri ettepanekul ametisse valitsus, kuulates eelnevalt ära riigikogu õiguskomisjoni arvamuse. Mõlema peadirektori ametiaeg on viis aastat.

Kuno Tammearu

· Kuno Tammearul on kõrgharidus Eesti Riigikaitse Akadeemia päästeteenistuse õppesuunal ning magistrikraad Tallinna Tehnikaülikooli haldusjuhtimise erialal. Tammearu jätkab õpinguid Tartu Ülikooli magistriõppes strateegilise juhtimise erialal.

· Tammearu alustas päästjana tööd 1992. aastal ning on edasi liikunud päästevaldkonna erinevatel spetsialisti ja juhi tasanditel.

Elmar Vaher

· Elmar Vaheril on kõrgharidus Sisekaitseakadeemiast politsei erialal ning talle on antud õigusteaduse magistrikraad Tallinna Ülikoolist.

· Vaher asus politseisse tööle 1997. aastal pärast õpingute lõpetamist Paikuse politseikoolis. Ta on politseisüsteemis teenistuses olnud erinevatel ametikohtadel ning andnud oma panuse ka väga vastutusrikastel kohtadel keskkriminaalpolitsei juhi, Põhja prefekti ja politsei- ja piirivalveameti peadirektorina.