Tallinna Transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhtaja Talvo Rüütelmaa selgitas, et kuigi ristmik on standardile vastav, liiklusmärgid on nähtavad ja dubleeritud ja nähtavus liiklejate vahel on väga hea ning kõik eeldused ohutuks liiklemiseks on täidetud, on antud kohas siiski arvukalt liiklusõnnetusi.

Transpordiamet on seda ristmikku juba mõnda aega monitoorinud. Viimane liiklusõnnetuse video näitab, et mingil põhjusel otsustab juht „Stop“ märgi ees peatumise asemel hoopis kiirendada. Sellise käitumise põhjuste uurimine on väga oluline, sest on vajalik saada teadmisi, miks juht standardi kohaselt rajatud kahel väga sarnasel ristmikul käitub täiesti erinevalt (ühel annab teed ja teisel mitte).

Seni aga piiratakse Rohu tänaval liiklus üle Telliskivi tänava liiklusmärkidega ning koheselt pannakse välja ka liikluskorralduslik põrkeleevendi ning lähiajal ka vastav raudbetoonelement.

Põrkeleevendi:

Põrkeleevendi

Rohu tänavale saab sõita Telliskivi, Ristiku ja Härjapea tänavate kaudu.