Herem sai brigaadikindraliks eelmise aasta veebruaris, kui president Kersti Kaljulaid teda praeguse kaitseväe juhataja kindral Riho Terrase ettepanekul selleks tegi. Brigaadikindrali on maaväe kõrgemate ohvitseride esimene auaste, millest kõrgemad on vaid kindralmajor, kindralleitnant ja kindral.

2013. aastast pidas Herem Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste (KVÜÕA) ülema ametit - varem oli ta olnud pea aasta ülema asetäitja. 2016. aasta veebruaris kutsuti ta ETV saatesse "Kahekõne", kus ütles, et on oma karjääriga jõudnud kaugemale, kui arvata oskas. "Ehkki võib-olla pool teed on ees?" küsis saatejuht Indrek Treufeldt selle peale. "Ega tea," vastas Herem toona.

Juba viis kuud hiljem saigi temast kaitseväe peastaabi ülem. Sama ametit pidas ka Terras vahetult enne kaitseväe juhatajaks saamist. Sarnaselt Heremile sai ka Terras omal ajal peastaabi ülemana koloneli auastmelt brigaadikindraliks.

Naistele kohustuslik ajateenistus oleks kui viis kilo kulda ujujale
Auastmed
2017 brigaadikindral

2013 kolonel

2009 kolonelleitnant

2006 major

2003 kapten

2000 leitnant

1996 nooremleitnant

Kui praegune kaitseväe juhataja Terras kiitis mõni aasta tagasi ideed muuta ajateenistus naistele kohustuslikuks, siis Heremil on selles osas teine arvamus. "Me tunneks ennast nagu kolme kilomeetri kaugusel rannajoonest olev ujuja, kellele antakse viis kilo kulda ja öeldakse, et sa oled nüüd rikas," vahendas ERRi uudisteportaal Heremi 2014. aasta sõnu riigikogu riigikaitsekomisjonile.

Ta selgitas, et naistele ajateenistuse kohustuslikuks muutmine kurnaks kaitseväge tulutult ja paljud asjad läheksid kaks korda rohkem maksma. "Sõjaaja struktuurid on ju juba paigas ning relvi, laskemoona ja varustust pole nagunii võimalik kõigile osta," ütles ta toona.

Pisut üle aasta hiljem, eelnevaltmainitud "Kahekõnes", ütles ta, et naisi peaks ajateenistuses olema täpselt nii palju, kui nad ise seda soovivad.

Oma karjääri jooksul on Herem pälvinud hulgaliselt teenetemärke
  • Kaitseväe teeneterist (riigikaitselised teened)
  • Kaitseväe teenetemärk (kaitsealased teened)
  • Kaitseväe eeskujuliku teenistuse rist
  • Eesti Endiste Metsavendade Liidu teeneterist III klass
  • Mälestusmedal “10. aastat taastatud kaitseväge”
  • Rahvusvahelistes sõjalistes operatsioonides osalenu medal
  • Maaväe Ohvitseri Kuldrist

Mitmed täiendõpped viivad kiirelt tippu

Oma teenistust alustas praeguseks 44-aastane Herem 1992. aastal, seega on ta esimene juhtiv Eesti kaitseväelane, kel pole Nõukogude armee kogemust.

Herem on end karjääri jooksul täiendanud mitmetel kursustel, mis on aidanud tal teha kiireid hüppeid karjääriredelil.

1996. aastal läbis ta nooremohvitseri kursuse Eesti Riigikaitse Akadeemias ning kaaderkoosseisu täiendkursuse Kaitseväe Lahingukoolis. Temast sai nooremleitnant ning asus rühmaülemana tööle Kuperjanovi üksik-jalaväepataljonis.

1998. aastal läbis ta näiteks kompaniiülemate kursuse ning alustas peale pooleteist aastast tegevust rühmaülemana samas pataljonis tööd kompaniiülema abina. Veel samal aastal sai temast sama pataljoni operatiiv- ja väljaõppesektsiooni ohvitser ja oli seda kuni 2000. aastani, mil läbis staabiohvitseride kursuse, sai juurde auastmele veel kolmanda tärni, olles nüüd leitnant ja asus tööle sama sektsiooni ülemana. Mõni kuu hiljem sai temast juba Tartu Üksik-Jalaväepataljoni staabiülem.

2001. aastal läbis ta Üksik-vahipataljonis teabeohvitseride kursuse ning aasta hiljem veel vanemstaabiohvitseride kursuse ning asus siis tööle KVÜÕA taktika õppetooli õppejõuna - kuu hiljem sai temast õppetooli ülem, kellena töötas kahe perioodi peale kokku pea kolm aastat - töötades vahepeal neli kuud ka NATO Iraagi treeningmissiooni vanemstaabiohvitserina. Vahepeal - 2006. aastal - läbis ta ka missioonieelse baaskursuse rahuoperatsioonide keskuses.

Enne KVÜÕA-d juhtima asumist jõudis ta olla veel neli aastat Kirde kaitseringkonna ülem.

Martin Heremi teenistuskäik
07.2016 -… Kaitseväe peastaabi ülem

08.2013 - 07.2016 Kaitseväe Ühendatud Õppeasutusete ülem

07.2012 - 08.2013 Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülema asetäitja

06.2008 - 07.2012 Kirde Kaitseringkonna ülem

04.2007 - 05.2008 LT VÕK Tapa väljaõppekeskuse staabiülem, ülema ülesannetes

06.2006 - 04.2007 Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuse taktika õppetooli ülem

02.2006 - 06.2006 NATO Iraagi treeningmissiooni vanemstaabiohvitser

09.2003 - 02.2006 Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuse taktika õppetooli ülem

08.2002 - 08.2003 Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuse taktika õppetooli õppejõud

07.2000 - 07.2001 Tartu Üksik-jalaväepataljoni staabi ülem

01.2000 - 07.2000 Tartu Üksik-jalaväepataljoni operatiiv- ja väljaõppesektsiooni ülem

11.1998 - 01.2000 Tartu Üksik-jalaväepataljoni operatiiv- ja väljaõppesektsiooni ohvitser

07.1998 - 11.1998 Kuperjanovi Üksik-jalaväepataljoni staabi operatiiv- ja väljaõppesektsiooni ohvitser

02.1998 - 07.1998 Kuperjanovi Üksik-jalaväepataljoni kompaniiülema abi

07.1996 - 02.1998 Kuperjanovi Üksik-jalaväepataljoni rühmaülem
Martin Heremi haridus, sõjaline kvalifikatsioon ja täiendõpe:
2016 Reserve Component National Security (Ameerika Ühendriigid)

2012 kõrgema staabiohvitseri kursus (Balti Kaitsekolledž)

2012 Kõrgema Sõjakooli keskastme kursus (Kaitseväe Ühendatud Õppeastutused)

2006 missioonieelne baaskursus (Rahuoperatsioonide keskus)

2002 vanemstaabiohvitseride kursus (Balti Kaitsekolledž)

2001 teabeohvitseri kursus (Üksik-Vahipataljon)

2000 staabiohvitseride kursus (Pärnu Üksik Jalaväepataljon)

1998 kompanii ülemate kursus (Army Combat School)

1996 kaaderkoosseisu täiendkursus (Kaitseväe Lahingukool)

1996 nooremohvitseri kursus (Eesti Riigikaitse Akadeemia)

1995 allohvitseride kursus (Kaitseväe Lahingukool)
Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid