Propaganda tähenduse leiame me internetiavarustest kiiresti. Propaganda on sihipärane inimeste meelsuse ja ühiskondliku arvamuse mõjustamine. Sõna "homo" otsides leiame aga, et see on teaduslik nimi inimese tähistamiseks.

Kas võib olla, et ekrelased ja Varro süüdistavad valitsust, meediat ja teisi kratte inimpropaganda tegemises? Et propageeritakse liiga palju inimeseks olemist? Irooniliselt võib selles isegi terake tõtt olla, kuna tegelikult ollakse vastu sellele, et homoseksuaale normaliseeritakse inimestena, andes neile samad õigused kui heteroseksuaalidel. Homopropaganda all mõtlevad ekrelased siiski ilmselt homoseksuaalsuse propageerimist.

Siinkohal tekib küsimus, et kuidas saab homoseksuaalsust propageerida? Tegu on ju seksuaalsusega. "Heteropoisid, tulge üle! Saate kõhu täis ja jõuluks koju!" Selliselt!?

Kas heteroseksuaalset inimest on võimalik läbi propaganda muuta homoseksuaaliks? Kas see ongi meie valitsuse ja meedia eesmärk, muuta inimesi homoseksuaalideks? Üks suur vandenõu? Ehk tõesti käivad meie ümber kõrgemal tasemel mängud, millest me lihtheterod aru ei saa.

Autori arvates on sellele siiski lihtsam seletus, kui üks suur rahva homoseksuaalideks muutmise vandenõu. Inimesed on lihtsalt mõistvamaks muutunud ega näe nendes enam ohtu. Seepärast püütakse neile ka samad õigused anda, sealhulgas ka õigus abielluda. Kas see võib nii lihtne olla? Et tegelikult ei olegi homopropaganda kolli. Äkki on "homopropaganda" lihtsalt EKRE leiutatud vaenlane, millega lõpmatult võidelda ja oma valijaid üles keerutada?

Kui sõna "homopropaganda" autoritel ja kasutajatel on parem selgitus selle sõna tähenduse kohta, oleks seda tore kuulda. On üsna segadust tekitav kuulda järjepidevalt väljamõeldud sõna kasutamist ilma, et keegi selgitaks, mida see täpsemalt tähendab.