Viimasel ajal on palju kõneainet tekitanud venekeelse kanali PBK tegevus ja seal reklaami ostmine. Miks ja kas oli teie hinnangul vajalik selles kanalis ETV+ reklaami tellida ja kas seda tehakse ka tulevikus?

Ma arvan seda, mida Darja Saar ütles. PBK ilmselt on Venemaa propagandaga seotud, kuid sotsiaalteadete puhul, mida sinna vahendatakse, tuleb lähtuda sellest, kus on vaatajaid. Mis asja sa kired õhku, kui keegi sind ei kuule või ei saa sellest aru? Tuleb kasutada seda platvormi, kus teiskeelsed inimesed saavad aru sotsiaalteadetest, mida Eesti riigil on vaja levitada.

Ärimehed ju teevad seal reklaami. Keskkond on täis vene- ja ingliskeelset reklaami. Kuidas nemad võivad, aga riik ei või teha?

Mida arvate ETV+ peatoimetaja Darja Saare ja kommunikatsiooniekspert Raul Rebase ettepanekust hakata kanalis reklaami müüma?

Sellel ettepanekul on jumet, aga ma ei saa seisukohta võtta. See on ainult ringhäälingu nõukogu otsustada, kuid ettepanek väärib arutamist. Aga teiselt poolt, kui mõelda kasvõi rahvusringhäälingus vastuvõetud eelarve peale, siis tõepoolest see kasvas ETV+ üldise palgakasvu tõttu, kuid programmi tootmiseks raha ju juurde ei antud. Ma arvan, et see on riigikogu ja üldse eelarve küsimus, et saaks ka programmitootmiseks vahendeid juurde.

Ja muidugi mitte ainult eelarve kaudu, vaid ka ühisprojektide kaudu, mida näiteks paraku varasemas praktikas riigikontroll on ette heitnud, kui ETV teeb sotsiaalministeeriumi või kellegagi koos mingeid erisaateid või sarju. On öeldud, et seda tuleb teha nende eelarveliste vahenditega, mida riigikogu üldise eelarve vastuvõtmise käigus on võimaldanud, aga mitte kaasata teiste vahendeid. Mina seda etteheidet varasemast ajast ei jaga ja ma loodan, et ka seda edaspidi ei tule ja selliseid ühisprojekte erinevate ministeeriumite haldusaladega on võimalik jätkata.

Varasemalt, näiteks ETV+ loomise ajal, on erameedia esindajad teinud poliitikutele ettepanekuid teha mingis vormis koostööd, kuna neil on juba olemas suur lugejas- ja vaatajaskond. Mida te sellest arvate? Kas ja milline koostöö erameediaga oleks reaalne?

Miks mitte, TV3 või Viasatiga on isegi ristvõimendus kavas olnud või seda on tehtud. Seda võib kaaluda. Ma arvan, et see üsna levinud moodus ning avaliku- ja erasektori koostööd isegi soodustatakse.

Mida arvate president Kersti Kaljulaidi mõttest liita Tallinna TV ja ETV+?

Ei saa üldse aru sellest. Tallinna TV on üleriigilise vabaleviga munitsipaalkanal ja ETV+ on ringhäälinguseaduse alusel toimiva meediaettevõtte üks osasid. Ma ei kujuta ette, kuidas seda ühendada, üle kanda. See on küll minu jaoks täiesti arusaamatu.

ETV+ vaadatavus on püsinud väga madalal selle loomisest saadik. Millised on ETV+ seatud eesmärgid järgmiseks aastaks? Millised on pikemad eesmärgid ja kus plaanitakse olla näiteks viie aasta pärast?

Ma sain enne jõule tutvuda — tõsi küll, ainult esitluse korras — Tallinna ülikooli Balti filmi- ja meediakoolis (BFM) tehtud uuringuga. Seal on tõesti toodud viimase aja vaadatavused. Eriti tähtis on teada saada, missugused on sihtrühmad. Sellesse ei saanud ma süveneda ja selle tõttu ei ole mul võimalik täpsemat kommentaari anda.

Jaanuaris me kindlasti tutvume sellega. Ma palusin uuringut vedanud BFMi dotsenti ja kunagist telejuhti Andres Jõesaart, et seda uurimist tutvustataks ringhäälingu nõukogule jaanuari lõpus toimuval koosolekul. On väga oluline, missugune on seis praegu.

See seis annab aluse otsustamaks, kuidas võiks ja peaks edasi minema?

Jah, veebruari koosolekul tuleb kinnitamisele rahvusringhäälingu arengukava.