Hoolduspuhkuse eesmärk on eelnõu kohaselt julgustada hoolduskoormuse jagamist inimeste vahel, kes panustavad sügava puudega lähedase hooldamisse. Hoolduspuhkus peab soodustama hoolduskoormusega inimeste tööl püsimist, samuti julgustama nende tööleasumist.

Eelnõu kohaselt kehtestatakse kuni viie tööpäeva pikkune tasustatud hoolduspuhkus töötajale, kelle täisealisel sugulasel, abikaasal, registreeritud elukaaslasel või eestkostetaval on tuvastatud sügav puue ning töötajale, kes on määratud sügava puudega isiku hooldajaks.

Hoolduspuhkust hakatakse hüvitama töötasu alammäära alusel, sest nii säilib lähedase või hooldaja igapäevane sissetulek ning see omakorda toetab puhkuse väljavõtmist. Tasustatud hoolduspuhkuse korral võib igapäevane sissetulek sõltuvalt töötasu suurusest küll väheneda kuni
töötasu alammäärani, kuid ka suureneda, kui osalise koormusega töötaja teenib töötasu alammäärast vähem.

Praeguse korrakohaselt on lähedastel lisaks põhipuhkusele võimalus kokkuleppel tööandjaga kasutada tasustamata puhkust, mille korral kaotab töötaja aga sissetuleku. Seetõttu ei toeta tasustamata puhkus hoolduskoormuse jagamist ega tööturul püsimist.

"Hoolduspuhkuse seadustamine töölepingu seaduse tasemel on ainuõige samm liikumisel omastehooldajate hoolduskoormuse vähendamise suunas. Täna oma sügava puudega täisealist lähedast hooldav ja seejuures ka tööturul aktiivne inimene on haruldane ja kindlasti toetamist väärt," ütles MTÜ Eesti Omastehooldus juhatuse liige Ivar Paimre Delfile. "Ka kohaliku omavalitsuse poolt hooldajaks määratud inimene väärib võimalust kasutada hoolduspuhkust. Hooldusega kaasnev koormus pereelu ja tööelu ühitamisel on märkimisväärne ning paindlike võimaluste loomine suurendab omastehooldaja valikuid niigi nõudliku elukorralduse juures," lisas ta.

Paimre sõnul on tegemist esmakordse võimalusega kasutada tasustatud puhkust sügava puudega täisealise isiku hooldamise korral. "Koos muudatuse jõustumisega on oluline viia teave nii omastehooldajate kui ka tööandjateni. Seda loomulikult viisil, mis tagab võrdse informeerituse õigustest ja kohustustest hoolduspuhkuse kasutamisel nii töötavate omastehooldajate kui ka tööandjate jaoks," märkis Paimre.