"Igaüks, kes ütleb, et üht või teist venekeelset kanalit ei peaks linna info edastamiseks kasutama, peaks ühtlasi ütlema, mis oleks parem variant. Seda ma paraku seni kuulnud pole," reageeris Aas Kaljulaidi seisukohale.

Aasa sõnul edastab Tallinn oma informatsiooni nendes kanalites, mida inimesed jälgivad. "Sealhulgas ka venekeelsetes telekanalites, sest ligi 40 protsenti Tallinna elanikest kõneleb emakeelena vene keelt. Suurem jagu eraettevõtteid kasutab sama loogikat ja tõhusalt," lisas Aas.

Aas on veendunud, et see osa programmist, mida Tallinn tellib, on objektiivne ja faktipõhine. "Seda vahendavad ka eestikeelsele vaatajale tuntud ajakirjanikud nagu näiteks Jelena Poverina ja Mihhail Vladislavlev," selgitas Aas. "Öelda venekeelsele kogukonnale, et hakake nüüd kõik eestikeelseid kanaleid jälgima pole paraku realistlik, omakeelne on ikka armsam."

Mis puudutab mõtet ETV+ tugevdamisse, siis see selle idee kiidab Aas heaks. "Kui Tallinnale pakutakse selle kanali tugevdamisel osalust, siis kaalume seda tõsiselt. Paraku on ETV+ tugevdamisel käia veel väga pikk teekond," arvas ta.

"Eesti riik on aastate jooksul oma kommunikatsiooniga venekeelsete elanike suunal olnud suhteliselt väheedukas. Tallinn see-eest edukas. Oleme valmis oma kogemusi jagama. Praegune mõnede poliitikute jutt, et "meie venekeelsete elanikega ei suhtle, ärge teie ka suhelge", on jaanalinnupoliitika," sedastas Aas.