Põgenikud võivad Eestist ära olla kuni 90 päeva. Nad jäävad endiselt Eestiga seotuks ega kaota oma pagulasstaatust, aga kui nad naasevad, ei aita riik neil enam omale eluaset hankida, vaid nad peavad sellega ise hakkama saama.

Kuhu Iraagi perekond läks, ei osanud Lepik öelda.

Veel eelmise nädala seisuga oli 175 Eestisse toodud kvoodipagulasest alles 88. Seoses uue pere lahkumisega on neid alles jäänud 82.