Rosatomi, Venemaa teaduste akadeemia aatomienergeetika ohutu arengu probleemide instituudi (IBRAE) ja Venemaa föderaalse meditsiinilis-bioloogilise agentuuri (FMBA) töögrupp viis läbi Rosatomi koosseisu kuuluva Tšeljabinski oblastis Ozjorskis asuva tootmiskoondise Majak radiatsiooniolukorra täiendava kontrolli. Kontrollproovide mõõtmised ei tuvastanud neis ruteenium-106 olemasolu. Rikkumisi Majaki radiatsiooni jälgimise süsteemi töös komisjon ei täheldanud, teatab Interfax.

Komisjon leiab, et atmosfääris tuvastatud ruteenium-106 ei saa olla seotud mõne tuumaelektrijaama tegevusega, sest tuumaelektrijaamades esineb uraani pooldumisprodukti ruteenium-106 ainult segus teiste isotoopidega.

Venemaa hüdrometeoroloogia ja keskkonnamonitooringute föderaalteenistuse (Rosgidromet) uuringutulemuste järgi langeb ruteenium-106 koguaktiivsus Lõuna-Uuralis praktiliselt kokku Euroopas mõõdetuga. Olukorra eripäraks on sealjuures kõrgenenud radiatsioonifooniga piirkondade puudumine Lõuna-Uurali ja Lääne-Euroopa vahel, teatas komisjon.

„Võttes arvesse, et need territooriumid asuvad teineteisest enam kui 2500 kilomeetri kaugusel, võib kujunenud pilt viidata õhku paiskumise muu allika olemasolule, mis oli mainitud territooriumide suhtes väline. Selline allikas võib muu hulgas olla tehiskaaslase (või selle fragmentide), mille pardal oli ruteenium-106 allikas suure summaarse aktiivsusega, põlemine atmosfääris,” öeldakse teates.

Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) andmetel avastati ruteenium-106 septembri lõpus-oktoobri alguses mitmete Euroopa riikide atmosfäärist. Saksamaa kiirguskaitseametkond oletas, et suure tõenäosusega asus selle allikas Lõuna-Uuralis. Sellega olid nõus ka Prantsuse spetsialistid.

„Riiklik korporatsioon Rosatom nimetas neid kinnitusi alusetuteks. Rosatom teatas, et Rosgidrometi andmetel ei avastatud aerosooli proovides 25. septembrist kuni 7. oktoobrini ruteenium-106 Venemaa territooriumil kuskil peale ühe mõõtmispunkti Peterburis,” teatas keskkonnakaitseorganisatsioon Greenpeace.

Ruteenium-106 on tehnogeenne radionukliid, mis normaalsetel tingimustel keskkonnas puudub, ning isegi selle väikesed kogused õhus viitavad avariilisele õhku paiskumisele.

„Avariikoha lähedal võivad inimesed olla tugevamalt kiiritatud. Prantsuse instituudi IRSN oletuse järgi võis välja paiskuda 100-300 terabekerelli aktiivsust. Võrdluseks, kombinaadi Majak lubatud aastane ruteenium-106 väljalase koos selle tütarisotoobi roodium-106-ga on 10 000 korda väiksem kui 300 terabekerelli. Sellise avarii korral peab IRSN-i hinnangul kaitsma inimesi mitme kilomeetri raadiuses väljapaiskumise kohast,” teatas Greenpeace.