Paar nädalat tagasi avalikustati Tallinna Tondiraba jäähalli siseaudit, mis valmis tegelikult juba ammu ja ootas toonase abilinnapea Mihhail Kõlvarti sahtlis.

Juba 2016. aasta kevadel algatas Tallinna sisekontroll jäähalli sisejuurdluse, mis toimus maist augustini.

Auditi tulemusi soovis näha ka Reformierakonna fraktsiooni asesimees Õnne Pillak, kellele toonane abilinnapea Mihhail Kõlvart ütles, et see pole veel kinnitatud ja see on asutuse siseseks kasutamiseks.

Auditit ei saanud aga avalikustada enne, kui selle kinnitab toonane valdkonna abilinnapea Mihhail Kõlvart.

Ka tänavu sügisel oli Pillakule laekunud vastus sama, et audit on kinnitamata. Pillak pöördus seepeale andmekaitseinspektsiooni, pärast mida hakkasid asjad liikuma. "Ma olin valmis, et sealt tuleb välja ebameeldivaid olukordi, aga et igal leheküljel on midagi... Kuidas nii on võimalik?" küsis reformierakondlane.

Erakondade rahastamise järelevalve komisjoni esimehe ja MTÜ Korruptsiooniradar juhatuse liikmel Ardo Ojasalul tekkis küsimus, kas jäähallis oli üldse midagi korras?

Näiteks paljastab audit, et hankemenetlustes toimus kokkumäng, esitati fiktiivseid arveid ja juhtkond sai tasuta lõunat.

Peamiselt parkla- ja toitlustusäris tegev ärimees, endine Tondiraba jäähalli alltöövõtja Juri Saharaov rääkis "Pealtnägijale", et aitas Tondiraha juhtidel fiktiivsete arvetega raha välja petta.

Audit kinnitab Saharovi juttu fiktiivsetest arvetest.

Saharov kirjeldab, et maksis halli asedirektorile Mart Aarele altkäemaksu. "Võtsin kassast sularaha aja andsin talle. Nii et keegi ei näeks, panin talle tasku."

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on tegemist olukorraga, kus on tegemist ainult ühe poole väidetega.

Äsja ametist lahkunud Tallinna spordi- ja noorsooameti juhataja Rein Ilves tõdes, et ta on kursis, et fiktiivseid arveid on olnud.

Toona abilinnapeana kõnealust valdkonda kureerinud praeguse linnavolikogu esimehe Mihhail Kõlvarti sõnul on lisaks altkäemaksu võtmisele kriminaalkorras karistatav ka altkäemaksu andmine, mistõttu räägib Saharovi näol kriminaalkurjategija. "Pädeva hinnangu saab anda ainult politsei. Tänaseks seda ei ole," kinnitab Kõlvart.

Linn väidab, et politseisse pöörduti lausa kahel korral: 2016. aastal ja tänavu 10. jaanuaril, kuid sellele ei reageeritud.

Vahepeal lahkus ametist jäähalli asedirektor Mart Aare, kes aga keeldub nüüd kategooriliselt kommentaaridest.

See tekitab meeehärmi Õnne Pillakus, kes toob paralleeli poevargaga ja küsib, kas poevaras, kes on jõudnud poest lahkuda, pääseb ka lihtsalt niisama?

Sellele vastu raiub aga Kõlvart, et asi oleks korraldatud teisiti, kui linnal oleks politsei hinnang või kohtuotsus.

Selgub, et ka Saharov käis eelmise aasta suvel keskkriminaalpolitseis, kust uurimise alustamiseks põhjust ei nähtud.

Keskkriminaalpolitsei korruoptsioonikuritegude büroo juhi Mati Ombleri sõnul polnud jäähalliga seonduv politsei jaoks huvipakkuv. "Kõik asjad ei ole lahendatavad kriminaalmenetluse läbiviimisega. Palju asju tuleb läbi viia asutuse juhtimisega."

Vigu nähakse ka halli juhi Jelena Glebova töös

28 miljonit maksnud spordipalee ehitati 14 kuuga ja avati 2014. aasta suvel. Kui formaalselt haldab seda Tallinna spordi- ja noorsooamet, siis toonane linnapea Edgar Savisaar määras isiklikult halli juhiks endise tippuisutaja Jelena Glebova. "Keegi ei selgitanud, milles töö seisneb," tunnistab Glebova, kes endale tundmatu töö siiski vastu võttis.

Vabaerakonna liikme ja riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Andres Herkel märkis, et esmajärjekorras on taunimisväärne see, mida kogenematu Glebovaga tehti, kui ta sellisesse ametisse nimetati, ja teiseks alles see, mis Glebova juhtimise ajal hallis toimunud on.

Mõned auditis välja toodud episoodid käivad ka Glebova kohta. Näiteks kartis Glebova, et teda kuulatakse pealt, ja palus Saharovi sõnul teha lutikatõrjet. Selle kulud kattis Saharov.

Samuti süüdistatakse teda ürituse korraldamises, mille kulud kaeti fiktiivsete arvetega.

Glebovale pannakse süüks ka seda, et ta annab oma tööpäeva ajal halliga mitte seotud organisatsiooni alt uisutreeninguid. Ojasalu hinnangul on tegemist huvide konfliktiga, kui halli juhtiv Glebova kasutab halli oma treeningute läbiviimiseks.

Abilinnapea Belobrovtsevi sõnul väitis Glebova talle, et ta tegeleb küll oma tööajal treeningute andmisega, kuid on selle võrra kauem tööl. Siiski kinnitas abilinnapea, et ta ütles Glebovale, et nii pole ilus ja nii ei saa jätkata.

Linnavalitsus on oma istungil arutanud, et auditi sisu võetakse teadmiseks ja et Glebovat tuleb jätkuvalt juhendada. "Juhti ei juhendata, juht on see, kes võtab vastutuse ja tegeleb ise sellega," põrutas Ojasalu.

Glebova möönab, et hallis toimuv segadus on tema süü, kuid ta ei ole kindel, et mõne teise juhi käe all oleks olukord parem.

Saharovi kättemaks?

Endist alltöövõtjat Juri Saharovi süüdistatakse kättemaksus koostöö lõpetamise pärast. Saharov kinnitab, et kuigi ta lubas kättemaksu ja avaldabki jäähallis toimunut kättemaksu pärast, vastavad tema väited tõele. "Kuna meid nii julmalt visati välja, siis ma armu ei anna."

Miks hoiti auditit peidus?

Pillaku sõnul näitab auditi avaldamisega venitamine, et linnavõimu arvates on õige selliseid olukordi kinni mätsida. "Räägime sellest, millest tahame."

Kõlvart märkis aga, et seda auditit ei oleks, kui ei oleks vastavat linnavalitsuse otsust, et see tuleb läbi viia. "Ei ole mõeldav, et me püüdsime midagi varjata, kui me pöördusime kaks korda politsei poole. Kui tahaksime varjata, siis oleks saanud seda neli aastat kinni hoida."

Ojasalu leiab, et auditit hoiti kinni kuni valimisteni, et jätta Mihhail Kõlvartist viisakam mulje.

Ka Herkel ei hoia kriitikat vaka all ja küsib, kas kopsakas kompensatsioon, mille Kõlvart abilinnapea ametist lahkudes sai, oli seotud jäähalli auditi kalevi all hoidmisega.

Linnajuhid kinnitavad, et dokumendihaldust on asutud korrastama, sisse on viidud sisekorraeeskirjad ja Glebovat kontrollitakse juba uue linna auditi raames. "Siis näeme, kas ta saab oma asjadega hakkama," sõnas Kõlvart.

Belobrovtsev märkis, et kui Glebova ei suuda talle pandud eesmärke täita, ei saa samasuguse koosseisuga edasi minna.

Tondiraba jäähallis toimuva kohta tegi prokuratuuri avalduse ka Õnne Pillak.