Kindlustusettevõte Sogaz võitis selle aasta oktoobris riigihanke Venemaa relvajõudude sõjaväelaste kindlustamiseks aastateks 2018-2019. Seoses riigihankekonkursiga avaldatud dokumentide hulgas on lisa 3, milles esitatakse täiendavaid andmeid riigihankes osalejate jaoks. Nende hulgas on kindlustusjuhtumite tüüpide loetelu vastavalt rahandusministeeriumi määrusele nr 63n 14. aprillist 2017, kus on antud statistika surmajuhtumite kohta. Nende andmete järgi suri 2012. aastal 630, 2013. aastal 596, 2014. aastal 790 ja 2015. aastal 626 kaitseministeeriumi sõjaväelast.

Kaitseministeeriumi endine ohvitser ütles Vedomostile, et kindlustatakse kõik sõjaväelased, nii kutsealused kui ka lepingulised sõjaväelased, sealhulgas ohvitserid, mistõttu peaksid riigihankedokumentides ära toodud numbrid käima kõigi sõjaväelaste kategooriate kohta.

Tähelepanu äratab suremuse tõus armees 2014. aastal, kui see jõudis 790 inimeseni. Ukraina kaitseministeerium süüdistab Venemaad selles, et 2014. aasta augusti keskpaigast septembri alguseni tungisid Ukrainasse Vene väed kaheksa pataljoni näol, mis ei lasknud Donetskit ja Luganskit sisse piirata ja mässuliste käest vabastada.

Kui need andmed vastavad tegelikkusele, olid Vene armee kaotused endise ohvitseri sõnul selles operatsioonis umbes samal tasemel kui 2008. aasta Vene-Gruusia sõja ajal Lõuna-Osseetias, kui hukkus 71 Vene sõjaväelast.