E-kirja teel saadetud vastuses eitasid mehed taas oma süüd, vahendab ERR Uudised. Oma neljapäevases avaldused märkisid nad, et kõikidest kõnealusel perioodil sõlmitud lepingutest olid toonased HKScani juhtorganid teadlikud.

Samuti küsis "Aktuaalne kaamera", kas nad sellisel juhul väidavad, et ka juhtorganid olid kuritegelikul viisil omastamisest teadlikud ja sellega seotud.

"Ei, me ei väida, et nad osalesid kuriteo toime panemises. Vastupidi - meie väide on see, et HKScani omanikud ja omanike esindajad olid teadlikud ja nõus kõigi tehingutega, millega seoses meile täna etteheiteid tehakse. Selle kohta on olemas juhtorganite otsused, korraldused, juhtorganite liikmete e-kirjad jms," vastasid Soorm ja Tuvi.

Teises vastuses lisasid nad, et kõik nendega seostatud ettevõtetega sõlmitud lepingud on olnud seaduslikud.

Delfi on varasemalt kajastanud, et esitatud kahtlustuste järgi omastasid Teet Soorm ja Mati Tuvi aastatel 2010–2016 AS-i Rakvere Farmid vara, kasutades selleks nendega seotud isikutele kuuluvate või nende kontrolli all olevate ettevõtetega sõlmitud lepinguid.

Samuti kasutati fiktiivseid arveid kuritegelikul teel saadud raha legaliseerimiseks. Lisaks sõlmisid Soorm ja Tuvi ettevõttele kahjulikke rendi- ja garantiilepinguid, millega võeti ettevõttele põhjendamatuid kohustusi summas üle kolme miljoni euro. Nüüdseks on kriminaalmenetluses tsiviilhagi tagamiseks arestitud üle 1,3 miljoni euro väärtuses vara.

Teet Soormi kaitsja Tarvo Lindma ütles eile Eesti Päevalehele, et Soorm ei nõustu kahtlustustega, sest need olevat alusetud. "Mingisugust omastamist, rahapesu ega kahju tekitamist pole toimunud," kinnitas ta.