Lugeja Aleksander Tiidemann saatis aga foto lehterkukeseentest Lahemaal. "Praegu palju maitsvamad kui harilik kukeseen," kirjeldas ta.

Lehterkukeseened Lahemaal

Hea lugeja, kas ka sina oled sel nädalal sattunud metsa seenele ja seeni ka leidnud? Kui jah, siis saada pilte aadressil vihje@delfi.ee