Ojaste viitas oma pöördumises, et kolmapäeval toimus Tallinna linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni koosolek, kus olid arutlusel kaks olulist ja tallinlastele suure mõjuga küsimust: riigigümnaasiumide rajamine ning olemasolevatesse gümnaasiumitesse vastuvõtu lõpetamine Tallinnas.

"Tutvustati haridusministeeriumi ja Tallinna linna vahel sõlmitud kokkulepet, mille alusel rajatakse Tallinnasse 3 riigigümnaasiumi kokku 2000 õppekohaga. Gümnaasiumid peaks alustama tööd ajavahemikul 2020-2023. Kooli tegevuse alustamisel vähendab linn vastuvõttu juba toimivatesse Tallinna gümnaasiumitesse samas mahus kui riigikoolidesse lapsi vastu võetakse. Haridusameti sellekohases kavas on mustvalgel kirjas, et 2021. aastaks on plaan vähendada toimivate gümnaasiumite arvu linnas drastiliselt, kokku on kavas sulgeda lausa 21 gümnaasiumi," märgib ta. "Selline tulevikuperspektiiv teeb murelikuks. Tallinnas on aastatega välja kujunenud väga heal tasemel koolid, kus lapsed võivad kodu lähedases koolis käia algastmest kuni gümnaasiumi lõpuni. On muidugi tore kasutada juhust ning Euroopa Liidu rahadega panna püsti mõned kaasaegsed ja funktsionaalsed koolihooned, kuid kas see pühitseb plaani lõhkuda väljakujunenud ja toimiv koolivõrk?"

Ojaste toob välja, et esimene samm on Pääsküla gümnaasiumi ümberkorraldamine põhikooliks aastaks 2020. "Nõmme nelikümmend tuhat elanikku peavad ülejärgmisest aastast hakkama saama vaid ühe gümnaasiumiga, kus on kõigest 270 õppekohta. Mõjuanalüüsi, mis aitaks aru saada, kas see on ikka piisav, laiemale ringile tutvustatud ei ole."

Sotsiaaldemokraadid tegid kolmapäeval hariduskomisjonis ettepaneku aeg maha võtta ning kavandatavat otsust koos värskete mõjuanalüüsidega Nõmme elanikele tutvustada. Ojaste lisab: "Minu arvates võiks see olla esimeseks ülesandeks verivärskele "kaasamise" abilinnapeale Züleyxa Izmailovale. Seoses sellega palun abilinnapead vastata järgmistele küsimustele, mille esitan ka arupärimise vormis:

1. Kas Teie arvates Nõmmele piisab 270 gümnaasiumikohast, arvestades, et seal on 40 tuhat elanikku ning kohalikud eelistavad käia gümnaasiumis kohapeal, mitte sõita kesklinna?
2. Kuidas kavatsete kaasata Tallinna üldsust gümnaasiumite sulgemise otsustamise protsessi?
3. Kas plaanite uurida konkreetset keskkonnamõju gümnaasiumite koondumisel teatud linnaosadesse ja kas see mõju saab olema otsustav riigigümnaasiumite loomise projekti realiseerimisel?
4. Kas Te toetate kodulähedase kooli põhimõtet?"