Minul, täiesti tavalise eestlasena, on üsna keeruline aru saada tantsust alkoholi ümber nende aktsiisidega. Jah, okei, eestlased väidetavalt kaanivad palju ja reklaami piiramine käsikäes aktsiisitõusuga peaks liigtarbimist ohjeldama, aga probleeme on ka mujal ja nende pragmaatiline lahendamine peaks olema prioriteetsem ja Teile soodne.

Olen kõrgharidusega pereisa. Olen pruukinud kanepit viimased 4 aastat ja selle aja jooksul on minu sissetulek kahekordistunud. Peamiseks kanepi kahjulikuks elemendiks pean kanepi suitsetamist, kuigi väidetavalt ei kaasne sellega mingeid probleeme. Isiklikult eelistan pigem kanepiküpsiseid või kanepikooki küpsetada, aga paraku see on keeruline.

Lisaks pean täiesti tülgastavaks olukorda meie riigis, kus kanepist ja ka muudest ainetest ei saa avatult rääkidagi. Mina näiteks ei allkirjastanud petitsioone kanepi toetuseks, sest kartsin, et politsei koputab poole tunni pärast uksele. Samas, sellest peab rääkima, sest samad seadused, mis võimaldasid mu esmase kokkupuute on jõus ka täna. See tähendab, et midagi ei ole muutunud ja see on ebanormaalne, eriti juhul kui peamiseks riskigrupiks on alaealised ja noored.

See kiri nõuab mult päris suurt eneseületamist, sest võib-olla satun sellisesse huviorbiiti, kus olla ei tahaks, aga ma loodan, et kõnelen siin paljude eest ja võimalikud ebamugavused on seda väärt.

Mu meelest on täiesti absurdne, et spetsiaalseid piipe, mis on EOS mõeldud kanepi suitsetamiseks saab osta enamikust suurematest poodidest. Mina ostsin endale ilusa klaasist bongi täna ühest Tallinna kaubanduskeskusest, eks ma kasutan seda lillevaasina või kuidas see mõeldud ongi.

Soovin parandada olukorda, sest ka minu lapsed saavad kord 15-aastaseks. Siiralt loodan, et selle aktsiisi vägikaika vedamise asemel, otsustaksite hoobilt lahendada osa narkoprobleemist Eestis isoleerides tarvitajaid muudest ainetest, piirata kahjulike aine kättesaadavust alaealistele, vähendada musta turgu ja lisada vähemalt 12 000 000 eelarvesse.

Fakt on, et Eestis tarbitakse ka muid uimastavaid asju peale alkoholi. Seda kõike märkimisväärsetes kogustes ja nende ohjamisest on asi kaugel. Selle asemel, et kütuse ja õlle ühikuhinda samale tasemele tõsta, võiks ju ometigi samu tarbimise vähendamise meetodeid rakendada ka muude mõnuainete peal. Tõde on, et Eesti oleks nagu maksuparadiis narkoärikatele ja lapsevanemana ma ei saa aru, miks sellega mõistuspäraselt ei tegeleta. Enne, kui õlle hinda üles kruttida, olge kena, korjake osa sellest "narkorahast" maast üles ja jätke see kaheliitrine Bock aastaks või paariks rahule. No ei ole ükski õlu sellist hinda väärt.

Järgnevalt katsun lahti kirjutada kanepit tarbivate inimeste arvu Eestis, kirjeldada keskmist tarvitajat, näidata potentsiaalset maksutulu laekumist kasutades põlvearvutust käibemaksuga ja adresseerida mõningaid müüte kanepi kohta. Palun arvestada, et ma ei võrdle kanepit teiste nn "kangemate" narkootikumidega, need on liiga erinevad ained, et sama malliga mõõta. Selline üldistus on antud diskussioonis ainult segav. Kanep ja ainult kanepist.

Kust saada osa 35-st millist?

Sellele ei ole lihtsat vastust, aga ma tõesti püüan seda mitmetahkset küsimust lahata ja selgitada, kust võiksite lisaraha otsida ja ka leida.

Tarvitajate arv

Alkoholitulu arvutamisel on kindlasti mängus tarvitajate arv, seega esmalt, kasutades analoogilist mõttekäiku, peatuks küsimusel: palju on Eestis kanepi tarvitajaid? Kahjuks ei ole mina tänini leidnud mingit mõistlikku ja Eestis tehtud statistikat kanepi tarvitajate arvu kohta. Parim, mida leiab, on konfiskeeritud kogused, aga nad on täiesti kasutud sellise hinnangu andmiseks.

Täpsemat analüüsi tegemata saab öelda, et kanepit tarvitavad töötavad, vähemalt täisealised inimesed. Käid tööl, saad palka, natuke jääb ehk üle, saab endale õlle lubada. Sama kehtib ka kanepi puhul. Kasutades 2011 andmestikku, võib väita, et 20-64 aastaseid, tööga hõivatud inimesi, oli aastal 2011 kokku 534 948.

Kanepi turu maht

Kanepi turu maht jääb Eestis hinnanguliselt 50 – 70 miljoni piiridesse. Kanepi ühiku tänavahind on klassikaliselt 20 eurot. Paremate andmete puudumise tõttu, arvutan edasi 60 000 000 euroga.

Kanepi keskmine tarvitamine

Kanepi keskmist tarvitamist on samuti keeruline pädevalt hinnata, aga eeldame, et see oleks "paar õlut nädalavahetusel" – ekvivalent. Oletagem ekvivalendiks gramm kanepit nädalavahetuse kohta, ühe inimese kohta. Ühes kuus on 4 nädalavahetust, seega 4 grammi tarvitaja kohta. See on omakorda 80 eurot kuus ja 960 eurot aastas.
Arvutus on lihtne: Jagame turu mahu (arvestasin 60 000 000EUR) 960-ga. Järelikult, selliseid tarvitajaid, kes kuus neli grammi ära tarvitavad võiks Eestis olla 62500 inimest. See on 11,68% töötavast elanikkonnast. See tähendab, et kümnest inimesest üks võib potentsiaalselt suitsetada grammi nädalas. Kui Te praegu sõidate puupüsti ühistranspordis, siis ilmselt 4-5 inimest võivad kaasa hõljuda.

Rahast

Eeldades, et turu maht on 60 000 000 ja teades, et käibemaks on 20%, võiks juba puhtalt sellega saada 12 000 000 eurot riigikassasse juurde. Usutavasti võib ülejäänud 13 000 000 ehk koorida tööjõumaksude näol? Võiks mainida ka sotsiaalmajanduslikke punkte, mis säästavad eelarvet ja mida võiks seega arvestada kaudse tuluna, aga ma ei tööta ministeeriumis ja ei kuulu ühtegi töögruppi, et sellist asja teha.

Usun, et mõistlikul reguleerimisel ja kanepituru rakendamisel oleksid kauakestvad ja positiivsed tagajärjed kasvõi eelmainitud 12 miljoni näol. Praeguste arusaamade järgi on kanep alaealiste aju arengule pärssiv, seega võiks lugeda, et alaealised on suurim riskigrupp juba ainuüksi selle pärast. Noored on meie riigi, kultuuri, väärtuste ja tuleviku kandjad, seega sildistada antud küsimust, kus noored on suurimaks riskigrupiks, ebatähtsaks on räige lollus.

Kohati on naljakas mõelda, et raha paisatakse kampaaniatesse nagu „Salasigareti müüja vanust ei küsi,“ aga mainimata jääb, et taolisel müüjal on ilmselt enam kui üks müügiartikkel ja ka nende puhul ostja vanus eriti ei huvita.

Mõistlikke ettepanekuid on olnud mitmeid. Mulle isiklikult meeldib Elver Loho pakutud variant, mis tähendaks arstliku kontrolli läbimist, ID-kaardi põhist müüki ja kohapealset pruukimist kanepikohvikutes.