Tallinna haridusameti juhataja Andres Pajula selgitas, et Tallinn lähtub oma koolivõrgu arendamisel Tallinna munitsipaalüldhariduskoolide võrgu korrastamise kavast 2013-2021. „Arengukava kohaselt tuleb linnal muuhulgas rajada põhikoolikohti piirkondadesse, kus neid on puudu ning see on üheks põhjuseks ka Pääsküla gümnaasiumi ümberkorraldamisel põhikooliks,“ ütles Pajula. „Pääsküla gümnaasiumi hoone on praegu kapitaalremondis ning peale uuenduskuuri tuleb sinna moodne hariduskeskus, kuhu saab lisaks koolile ruumid veel Nõmme noortemaja. Sellega paranevad nii piirkonna laste õpitingimused kui ka huvihariduse võimalused.“

Pääsküla gümnaasium tulnuks arengukava kohaselt täielikult sulgeda, kuid piirkonna vajadusi arvestades otsustas linn siiski ümberkorralduse kasuks. „Kuna kooli gümnaasiumiastmes õpib praegu vaid 87 õpilast, ei ole mõistlik jätkata seal gümnaasiumi pidamist. Samas leevendab täiendavate põhikoolikohtade loomine ruumikitsikuses töötavate koolide – Rahumäe, Nõmme ja Kivimäe põhikoolide ning Nõmme gümnaasiumi – olukorda, võimaldades neil edaspidi korraldada õppetööd ühes vahetuses,“ selgitas Pajula.

Tallinna Pääsküla Gümnaasiumi hoolekogu, õpilasesindus ja õppenõukogu toetavad kooli ümberkorraldamist põhikooliks, mida kinnitavad vastavad protokollid. Linna plaanist on teavitatud kooli personali, õpilasi ja lapsevanemaid.

Kavas on kool ümber korraldada 1. septembriks 2020, et kõik praegu gümnaasiumis õppivad õpilased saaksid oma õpingud lõpetada Tallinna Pääsküla Gümnaasiumis, kuid uusi õpilasi gümnaasiumiastmesse edaspidi enam vastu ei võeta.

Õpingute jätkamiseks gümnaasiumiastmes on linnal pakkuda mitmeid võimalusi ja neid lisandub riigigümnaasiumite näol veelgi. „Juba praegu liiguvad õpilased peale põhikooli lõpetamist suurematesse gümnaasiumitesse Kesklinnas, Mustamäel ja mujal ning seda mitte ainult Nõmme ja Pääsküla piirkonnast, vaid liikumisi on kõikjal linnas,“ nentis Pajula. „See, kus õpilane soovib peale põhikooli lõpetamist oma õpinguid jätkata, oma tema vaba valik ja enamasti tehakse need valikud soovitud õppesuuna järgi.“

Nõmmele jääb tegutsema Tallinna Nõmme Gümnaasium ning üks riigigümnaasiumitest on plaanis rajada Nõmme lähedale Mustamäele. Tulevane loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia (LTT) õppesuunaga kool saab tõenäoliselt olema atraktiivne ka Pääsküla kooli õpilaste hulgas.

Tallinn linnavolikogu otsusest, kui see on vastu võetud, teavitab Tallinna Haridusamet haridus- ja teadusministeeriumi, kooli, vanemaid, õpilasi ja õpilaste elukohajärgseid valla- või linnavalitsusi põhikooli vähemalt viis kuud enne uue õppeaasta algust.