"Sõnumi väidete sisu ja stiil äratasid kahtlust. Kontrollisin üle, mis on näiteks Maailma Terviseorganisatsiooni seisukoht. See on järgmine: „
"Puuduvad veenvad teaduslikud tõendid selle kohta, et tugijaamade ja traadita võrkude nõrgad raadiosignaalid tekitaksid kahjulikke tervisemõjusi." See sõnum on üsna suures vastuväites stendil seisnud kirjega: WiFi: mugavusseade, mis tapab aegamisi tervist." Lugeja on hämmingus, kas sellist valeinfot võib niimoodi avalikult levitada?

Delfi foto saatnud lugeja uuris ka internetist, kas sellised väited on kuidagi ka internetis kättesaadavad. Nii mõnedki veebilehed on täpselt samu Wifiga seotud alusetuid väiteid ka jaganud.

Rakvere haigla juhatuse esimees Ain Suurkaev sõnab Delfile, et selline postitus oli tõesti olemas Rakvere haiglale kuuluvate ruumide seinal. "Paraku ei ole selle info ametlikuks esitajaks ja selles esitatud seisukohtade kaitsjaks AS Rakvere Haigla ning seeläbi ei ole ka meie asjaomased sisu kommenteerima. Palusime meie töötajatel info seinalt eemaldada," sõnas Suurkaev.

"Kahju muidugi, et "lugeja" ei kohanud haiglale kuuluvat hoonet külastades ühtegi maja töötajat või ei leidnud Rakvere Haigla kontakte ja pidi seeläbi informatsiooni läbi ajakirjanduse võimaliku info levitaja suunas edastama. Püüame edaspidi olla tähelepanelikumad meile kuuluvates ruumides esitletava info osas ning esitleme täiendavalt ka haigla kontakte. Oleme täiendavalt instrueerinud selles osas ka meie töötajaid ja vajadusel informeerime ka meie hoone üürnikke," ütles Rakvere juhatuse esimees Delfile.